Zaloguj się / Zarejestruj się

Co przedstawiają poszczególne punkty w ofercie dla klienta?

W poniższych punktach zostało zawarte szczegółowe omówienie elementów zawartych w raporcie.

 

1. Dopasowanie instalacji fotowoltaicznej (Strona 2):

         A) Twój obecny rachunek za energię:

W tej części klient może sprawdzić ile w przybliżeniu aktualnie wydaje na energię elektryczną w ciągu roku (1) oraz miesięcznie (2), a także zobaczyć przewidywania i oszacowanie ceny energii elektrycznej za 20 lat, a także aktualną emisję CO2 w skali roku.

B) Rekomendowana wielkość systemu fotowoltaicznego:

Tutaj klient otrzymuje wstępne informacje o zaprojektowanym systemie – Jego moc (1) oraz zajmowaną przez niego powierzchnię dachu(2). Uzyskuje on również informacje o swoim rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i szacowaną roczną produkcję zainstalowanego systemu(3). Możemy też również zauważyć czy system jest przewymiarowany, dobrany idealnie, albo czy jego moc jest niewystarczająca do całkowitego pokrycia konsumpcji.

      C) Bilans energetyczny:

W tej części otrzymujemy informację na temat szacowanej mocy systemu (1), czyli ile energii jesteśmy w stanie pobrać ze źródeł energii pierwotnej, ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci (2), jest to związane z przewymiarowanym systemu lub gdy użytkownik korzysta z energii elektrycznej głównej w nocy oraz ilości energii pobranej z sieci (3) (za tą energię użytkownik będzie musiał dodatkowo zapłacić), jest to związane z systemem nie pokrywającym w zupełności zapotrzebowania na energię.

 

2.  Projekt Instalacji (strona 3):

         W tej części raportu pojawi się informacja o ilości użytych paneli fotowoltaicznych oraz generowanej przez nie mocy elektrycznej, a także wszystkie stworzone przez państwa wizualizacje i koncepcje.

 

3. Wycena instalacji (strona 4):

W tym punkcie klient otrzymuje wycenę systemu. W przypadku zaznaczenia w trakcie wyceny ustawienia kwoty za 1 kWp mocy zainstalowanej w raporcie nie pojawią się kwoty poszczególnych części instalacji, a jedynie ich ilość (jak powyżej). Aby mieć podgląd do konkretnej kwoty za produkt trzeba każdą część systemu rozliczać osobno.

 

4. Skumulowany przepływ środków pieniężnych (strona 5 i 6):

W tej części raportu otrzymujemy informacje na temat przepływu środków pieniężnych w kolejnych latach eksploatacji instalacji. Pierwszą pozycją jest produkcja(1), która z każdym rokiem zmniejsza się o współczynnik degradacji paneli. Kolejną kolumną są oszczędności (2), które są różnicą między rachunkiem na energię bez PV (6), a rachunkiem na energię z zainstalowanym systemem PV(7). Następna pozycja to otrzymane dopłaty (3), są one związane z ulgą termomodernizacyjną i jest to kwota, którą klient otrzyma w formie zwrotu podatku dochodowego od kosztów instalacji. W kolumnie Rata (4) widzimy roczną ratę kredytu, jeśli klient zdecydował się na kredytowanie. Kolejną pozycją są skumulowane przepływy(5), pokazują one ile klient zyskał/stracił od początku funkcjonowania systemu.

Następną częścią skumulowanego przepływu środków pieniężnych jest wykres, który ilustruje nam przepływ środków pieniężnych w każdym roku i jest kompatybilny z tabelą.