Zaloguj się / Zarejestruj się

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu.

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu.

Jeśli przycisk Wyceń jest nieaktywny, należy wrócić do wcześniejszych kroków w projekcie.

1. Ustawienie waluty, rabatu oraz podatku VAT:

2. Określenie ceny paneli:

Wybrane panele oraz ich ilość umieszczona w projekcie jest automatycznie pobierana z wizualizacji. Na tym etapie wpisujemy cenę jednostkową paneli podaną przez producenta lub też indywidualną (1) oraz określamy podatek VAT (2), a także w razie potrzeby rabat. Jest tutaj również miejsce na wpisanie dodatkowych wytycznych lub informacji w obszarze Szczegóły (3).

 

3. Dodanie i określenie ceny inwerterów (opcjonalnie):

Przejście od opcji wyboru inwertera wykonujemy na pomocą naciśnięcia „+” lub „Dodaj Inwerter”.

Po przejściu do okna wyboru inwertera mamy możliwość tak, jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, dodania inwertera z naszej ogólnodostępnej bazy(1), a także dodać własny inwerter podając jego podstawowe parametry (2), po wykonaniu operacji znajdzie się on w magazynie firmowym (3).

Teraz wystarczy tak, jak w przypadku paneli wpisać cenę jednostkową oraz uzupełnić podatek VAT i w razie potrzeby szczegóły.

 

4. Dodanie pozostałych usług wykonywanych u klienta (Opcjonalnie):

Na tym etapie będzie potrzebne podanie nazwy usługi bądź sprzętu (1), ilości sztuk (2) oraz jednostki (3). W razie pomyłki w każdym momencie można edytować każdą rubrykę lub w razie potrzeby całkowicie usunąć pozycję (4). Dodawanie kolejnego rekordu odbywa się za pomocą „+” (5).

* ) Ustawienie kwoty dla całej oferty

         Przy wykonywaniu wyceny możliwe jest pominięcie kroków 2-4 i ustawienie kwoty dla całej oferty za każdy 1 kWp zainstalowanej mocy. Wystarczy zaznaczyć opcję „Ustaw dla całej oferty” (1) oraz wprowadzić cenę za kWp (2) oraz podatek VAT (3). W przypadku zaznaczenia rabatu będziemy mogli go w tym miejscu umieścić. Również przy tym sposobie wykonywania wyceny jest możliwość dodania komentarza(4).

 

5. Podsumowanie i zapisanie wyceny:

         Ostatnim krokiem jest podsumowanie projektu(1), które jest niezwykle pomocne przy określaniu cen jednostkowych wszystkich sprzedawanych artykułów. Na koniec wystarczy zapisać wycenę i przejść do dashboardu projektu w celu wykonania analizy finansowej.