Zaloguj się / Zarejestruj się

Jak dodać następny projekt dla klienta?

W celu dodania następnego projektu należy otworzyć opcję Dodaj naciskając plus (+) w zakładce nagłówka Projekt.