Zaloguj się / Zarejestruj się

Czy można ustawić więcej niż jeden kolor na dokumentacji firmy? Chciałbym dostosować ofertę do kolorów firmowych (więcej niż 1).

Tak, po wygenerowaniu oferty PDF można ją w pełni spersonalizować, w tym zmienić kolory oferty. 
Udostępniliśmy możliwość zmiany koloru głównego oferty oraz dwóch kolorów dodatkowych (tekstu i pozostałych elementów).

ustawienia brandingowe