Log In / Sign In

OCHRONA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZED PID

Producenci paneli fotowoltaicznych silnie skupiają się na podwyższeniu sprawności urządzeń, również poprzez wyeliminowanie sytuacji, w których może dojść do strat mocy. Jedną z takich sytuacji jest zjawisko PID, czyli degradacja indukowanym napięciem.

Ochrona instalacji fotowoltaicznej, czym jest PID

Degradacja indukowanym napięciem to skutek różnicy potencjału pomiędzy uziemioną ramą aluminiową paneli (0 V) a skrajnie położonymi w stringu modułami o różnej biegunowości (napięcie na poziomie 600 V). Zwykle problem ten dotyczy ogniw znajdujących się najbliżej bieguna ujemnego. Wysoka różnica potencjałów powoduje wytworzenie pola elektrostatycznego, które pośredniczy w przemieszczaniu się elektronów do szkła panelu, a następnie do uziemionej ramy. Zjawisko to jest również nazywane upływaniem prądu, a to przekłada się na niemałe straty mocy.

Problem, który odkryto zaledwie parę lat temu, dotyczy paneli z krzemu krystalicznego oraz tych cienkowarstwowych. Poza wysokim napięciem, zjawisko to pogłębiają wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza. O ile doraźnie występujące zjawisko jest całkowicie odwracalne (gdy następuje polaryzacja), to już jego systematyczne powtarzanie może zdegradować złącze p-n (korozja elektrochemiczna).

Ochrona instalacji fotowoltaicznej, czyli testowanie urządzeń pod kątem PID

Warto sprawdzać, czy producent paneli, z których korzystamy testuje urządzenia pod kątem degradacji indukowanym napięciem. A wykonane badania brać pod lupę, bo pomimo tego, że wielu producentów deklaruje, że jego panele są “PID-free” (wolne od degradacji indukowanym napięciem), to badania kontrolne przeprowadzane w niezależnych laboratoriach pokazują, że większość paneli nie jest w stu procentach odporna na to zjawisko.

Testy wykonywane są między innymi przez Instytut Fraunhofera, TUV Rheinland czy NREL. Norma IEC 62804 oznacza, że panel zdał test na ochronę przez PID (straty mocy mniejsze niż 5% i brak uszkodzeń). Warunki, w których wykonywane jest badanie: temperatura 60 oC + 2 oC, wilgotność powietrza 85 % +5%., 1000 V.

Niedawno Talesun wprowadził nowy moduł do swojej oferty, sygnowany jako wolny od PID. Jak informuje producent, jeśli w panelu dojdzie do degradacji, będzie ona mniejsza niż 1%. Udało się to osiągnąć za pomocą nowego materiału służącego jako enkapsulant, opracowanego przez Dow Chemical. Wyniki zostały potwierdzone przez berliński instytut Photovoltaik-Institut. Kolejną jednostką, która przebada urządzenie będzie niemiecki TÜV Sud. Ta sama jednostka przebadała niedawno panele od JA Solar – RIECIUM, które zdały 500-godzinny test na PID (85% wilgotność powietrza, napięcie 1000 V, 85 stopni Celsjusza), wykazując degradację na poziomie niższym niż 2%.

Ochrona instalacji fotowoltaicznej, jak to zrobić

Przed PID można się uchronić stosując lepsze jakościowo warstwy antyrefleksyjne na szybach modułów, innego rodzaju enkapsulanty albo zmieniając skład szkła (np. prawdopodobnie zawartość sodu w szkle solarnym sprzyja powstawaniu degradacji indukowanym napięciem). Można również zastosować specjalne urządzenia (np. PV Offset Box od SMA), które w przypadku zejścia parametrów poniżej wcześniej zdefiniowanego progu, przywrócą odpowiedni rozkład ładunków, eliminując negatywne skutki PID. Dzięki temu ochrona instalacji fotowoltaicznej będzie zwiększona.