Log In / Sign In

Prosument: Przedłużenie naboru wniosków dla banków

przedłużenie naboru

fot. Pictures of Money, flickr.com

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przedłużeniu naboru wniosków dla banków w ramach programu priorytetowego “Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”. Będą one mogły wraz z BOŚ Bankiem przyznawać dofinansowania na mikroinstalacje OZE.

Przedłużenie naboru dla banków

Planowany termin zakończenia naboru wniosków to 11 września 2015 r. W związku z wystąpieniem Związku Banków Polskich, w dniu 03.09.2015 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu nabór wniosków do 30 września br. W ramach programu Prosument na dofinansowanie przydzielane przez banki przeznaczona została kwota 160 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018. Na chwilę obecną BOŚ Bank otrzymał wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 157 mln zł.

BOŚ Bank był do tej pory jedynym bankiem, który zgłosił chęć przystąpienia do programu udzielania kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Pod koniec kwietnia BOŚ rozpoczął przyjmowanie wniosków, których wartość szybko przekroczyła ustalony dla pierwszej transzy pułap.

Składanie wniosków chwilowo niemożliwe

Na chwilę obecną składanie wniosków o dofinansowanie przez banki nie jest możliwe. BOŚ Bank zawiesił chwilowo ich przyjmowanie tłumacząc się koniecznością dostosowania procedur do zmian w regulaminie programu.

Wnioski banków będą przyjmowane w terminie do 30.09.2015 r. Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków na stronie Nabór wniosków dla banków

NFOŚiGW