Log In / Sign In

Olga Malinkiewicz podpisała umowę z japońskim inwestorem

Saule Technologies, firma stworzona przez polską badaczkę Olgę Malinkiewicz, podpisała w czwartek (10.09.2015 r.) umowę z inwestorem z Japonii. Wydarzenie zbiegło się z dwoma innymi sukcesami. Spółka otrzymała dotację rządową z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także nawiązała współpracę z ARP Venture. – Jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia na rynek ogniw słonecznych nowej generacji – zapowiada Malinkiewicz.

Wczoraj w obecności wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Hideo Sawadą a Saule Technologies, firmą założoną przez Olgę Malinkiewicz, młodą fizyk.

Olga Malinkiewicz pozyskała inwestorów z Japonii

Hideo Sawada, jeden z czołowych japońskich przedsiębiorców, posiada udziały w kilkunastu firmach, głównie z sektora finansowego, energetycznego, turystyczno-hotelarskiego i transportowego. W ostatnim czasie, w związku z planowaną liberalizacją rynku energii w Japonii, znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze energetycznym, budując między innymi prywatną elektrownię zasilaną płynnym gazem LNG (ang. liquefied natural gas), a także własny terminal do odbioru LNG. Odnawialne źródła energii, a także nowe technologie z nimi związane, cieszą się jego szczególnym zainteresowaniem. Umowa z Saule Technologies to kolejna inwestycja Sawady w projekt związany
z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

– Nowa technologia, nad którą pracuje Saule Technologies ma ogromny potencjał, żeby zrewolucjonizować rynek energii słonecznej, uczynić go bardziej dostępnym i powszechnym. Przyszłe zastosowania tej technologii są niemalże nieograniczone. Z wielką satysfakcją angażujemy się w ten projekt i oczywiście będziemy wspierać firmę stworzoną przez Olgę Malinkiewicz w jej dalszych pracach – mówi Hideo Sawada.

– Jesteśmy dumni, że po roku działalności Saule Technologies zyskuje tak znaczącego inwestora. Umowa z Hideo Sawadą ułatwi nam dostęp zarówno do rynku japońskiego, jak i azjatyckiego. Ta współpraca potwierdza, że małymi, ale pewnymi krokami wchodzimy na światowy rynek. Będziemy kontynuować badania nad wykorzystaniem ogniw perowskitowych we współpracy z najlepszymi ekspertami z całego świata. Przyspieszymy prace nad wdrożeniem technologii – podkreśla Piotr Krych, prezes Saule Technologies.

Polska wspiera wejście nowatorskiej technologii na światowy rynek

W sierpniu firma Saule Technologies otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości ponad 25 mln zł. Dzięki tym środkom, a także zaangażowaniu kapitału japońskiego inwestora, spółka będzie mogła zrealizować kluczowy projekt i przyspieszyć komercjalizację wynalazku. Wartość realizowanego projektu to ponad 34 mln zł. Spółka nawiązała także współpracę z ARP Venture. Fundusz udzielił jej statusu obserwatora, co dla Saule Technologies oznacza włączenie do Ekosystemu ARP, a w praktyce możliwość nawiązania współpracy z innymi spółkami branżowymi, jednostkami badawczymi i naukowymi. Ponadto firma będzie mogła budować własną pozycję rynkową, korzystając ze wsparcia ARP Venture na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Artur Kupczunas, wiceprezes Saule Technologies, zauważa, że Polska bardzo dobrze rozdysponowała środki unijnej perspektywy 2007-2013, wzmacniając tym samym krajową gospodarkę i szanse na pozyskanie finansowania z nowych źródeł. – Dzięki temu otrzymaliśmy znaczące dofinansowanie od państwa. Mogliśmy też skorzystać ze wsparcia doświadczonych doradców od pozyskiwania funduszy unijnych z firmy Eurokon – mówi Kupczunas.

– Saule Technologies to tylko jeden z przykładów na to, że Polska jest gotowa tworzyć globalne przedsiębiorstwa. Uważam, że mamy bazę naukową, infrastrukturę i przemysł gotowy, by wspierać badania nad wynalazkami. Innowacyjne technologie, odpowiednio pielęgnowane i rozwijane, a także wspierane przez rząd, mogą spowodować, że to właśnie w Polsce może powstać kolejny Apple, Google lub Facebook – podkreśla Olga Malinkiewicz.

Saule Technologies

Saule Technologies to spółka technologiczna, która jako jedna z pierwszych na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów. Jej misją jest połączenie ogniw perowskitowych z produktami, które istnieją na rynku. W tym celu firma pracuje nad stworzeniem elastycznego i półprzezroczystego ogniwa na bazie folii PET. Spółkę, wspólnie z Piotrem Krychem i Arturem Kupczunasem, założyła Olga Malinkiewicz, polska fizyk, która opracowała niskotemperaturową technologię wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów.

W grudniu 2014 r. w Bostonie Saule Technologies zaprezentowało pierwszy na świecie drukowany perowskit. We wrześniu 2015 r. w firmę zainwestował jeden z największych japońskich biznesmenów, Hideo Sawada.


Cytaty VIPów obecnych podczas uroczystości:

– Kluczem do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki jest jak najszersze wsparcie rodzimych innowacji, które dzięki współpracy nauki i biznesu będą miały szansę na komercjalizację i znalezienie konkretnych zastosowań na rynku. Jestem przekonany, że przełomowe opracowanie technologii wykorzystania perowskitów, poprzez stworzenie nowej generacji ogniw fotowoltaicznych to ważny krok na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To także doskonały przykład udanego transferu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych do przemysłu – mówi Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

– W naszych konkursach stawiamy na najwyższą jakość projektów, szybko odpowiadając na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw, takich jak Saule Technologies. Decydujemy się dzielić ryzyko związane z inwestowaniem w najbardziej innowacyjne projekty, bo jesteśmy przekonani, że tylko w ten sposób możemy dokonać w Polsce przełomu technologicznego – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

– ARP Venture umożliwi firmie Saule Technologies pozyskiwanie nowych partnerów do realizowanych projektów. Będzie także działać na rzecz komercjalizacji technologii opracowanych przez spółkę. Cieszymy się, że nasze merytoryczne wsparcie przysłuży się rozwojowi kolejnej innowacyjnej firmy – mówi Piotr Krzyżewski, prezes zarządu ARP Venture.

– Przełomową technologią pozyskiwania energii poprzez źródła fotowoltaiczne na bazie perowskitu zainteresowało się również wojsko. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych zidentyfikował szereg potencjalnych zastosowań na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W chwili obecnej gestorzy sprzętu wojskowego oraz przedstawiciele nauki, przemysłu zbrojeniowego za pośrednictwem naszych działań zostali zapoznani z możliwościami technologii oraz możliwościami implementacji po uzyskaniu pełnej dojrzałości technologicznej produktu. W ocenie przedstawicieli wojska technologia opracowana przez panią Olgę Malinkiewicz należy do wysoce perspektywicznych i przełomowych. Sukces perowskitów może w przyszłości zdefiniować nowe zdolności sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych – mówi ppłk Rafał Miernik z Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

– Japonia i Polska ściśle ze sobą współdziałają w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska. Wierzę, że ta dwustronna współpraca umacniać się będzie nie tylko w sferze rządowej, ale także w sektorze prywatnym. Liczę, że dzisiejsze porozumienie będzie siłą napędową dla dalszej japońsko-polskiej współpracy – mówi Hidenori Yuguchi, pierwszy sekretarz Ambasady Japonii.