Log In / Sign In

IRENA: Czy do 2030 udział OZE w Polsce wzrośnie do 38%?

udział OZE w Polsce

fot. PROWindwärts Energie, Solarpark Aldersbach, flickr.com

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) opublikowała raport przedstawiający prespektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Z opracowania wynika, że nasz kraj może do 2030 roku zwiększyć udział OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej z 7% do około 38%. Czy scenariusz ten jest możliwy do zrealizowania?

REmap 2030

Raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej pt. “The REmap Renewable Energy Prospects for Poland”  powstał przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Sugeruje on nie tylko, że w ciągu najbliższych 15 lat udział energii odnawialnej w miksie energetycznym naszego kraju może drastycznie wzrosnąć, ale zmieni się również udział OZE w ostatecznej konsumpcji energii. IRENA szacuje, że jeżeli zostaną przeprowadzone odpowiednie inwestycje, do 2030 roku może on osiągnąć nawet 25%.

Realizując obecną politykę, udział źródeł odnawialnych w całkowitej konsumpcji energii w Polsce wzrósłby do 15,5% do roku 2030. Ta wartość mogłaby wzrosnąć do 25%, jeśli inwestycje w OZE podwoiłyby się do poziomu 4,5 mld USD rocznie. Ta prognozowana transformacja energetyczna zredukowałaby emisję CO2 w Polsce i dzięki niej można by zaoszczędzić rocznie, do roku 2030, do 2 mld USD kosztów związanych z opieką zdrowotną i środowiskiem naturalnym – ocenia IRENA.

Udział OZE w Polsce

Odnawialne źródła energii w Polsce to przede wszystkim biomasa. Twórcy raportu rekomendują jednak aby źródła wytwórcze były bardziej zbilansowane. Nawołują tym samym do inwestycji w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.

– Nawet w krajach takich jak Polska, z tanimi źródłami opartymi na paliwie kopalnym, energetyka odnawialna może być konkurencyjna kosztowo, redukować zanieczyszczenie powietrza, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, wspierać ekonomię oraz odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi – twierdzi dyrektor generalny IRENA.

Potrzebne są zmiany

Jednym z najważniejszych warunków, bez którego rewolucja energetyczna w Polsce nie będzie możliwa, jest renowacja sieci elektroenergetycznych. Przesył energii jest rzeczą istotniejszą od samego jej wytwarzania. Za bardzo obciążona sieć nie będzie w stanie wyprowadzić energii z źródeł OZE w obawie o pogorszenie się jej jakości u odbiorców końcowych.

Warunkiem rozwoju energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce jest rozwój przesyłu energii i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Połączenia z krajami sąsiednimi są dziś wystarczające, ale wykorzystywane poniżej ich zdolności przesyłowych. Ich efektywne wykorzystanie, Pierścień Bałtycki oraz inne podobne inicjatywy pomogłyby zarządzać zwiększoną zdolnością przesyłową związaną z odnawialnymi źródłami energii o zmiennej wydajności. Spośród innych niż biomasa odnawialnych źródeł energii największy potencjał w Polsce ma energia wiatrowa. Największym wyzwaniem w przypadku jej rozwoju jest ograniczona liczba miejsc o dużej sile wiatru. Na morzu siła wiatru jest większa niż na lądzie, jednak koszty kapitałowe są dwukrotnie wyższe – ocenia Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA.

Redukcja emisji CO2

W raporcie możemy również informacje dotyczące obniżenia emisji CO2. Jeżeli scenariusz przedstawiany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej sprawdzi się, Polska mogłaby zaoszczędzić nawet do 2 mld zł rocznie ograniczając wydatki na środowiskowe i zdrowotne przywileje.

Raport “The REmap Renewable Energy Prospects for Poland” jest częścią serii publikacji poświęconych możliwościom rozwoju OZE w poszczególnych krajach. Pełna wersja raportu dostępna jest pod poniższym linkiem. Zapraszamy do zapoznania się z lekturą.

Raport IRENA: REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce [PDF]