Log In / Sign In

Spółdzielnie solarne. Pomysł z USA możliwy do zrealizowania w Polsce?

Ogromnym zainteresowaniem w USA cieszą się tzw. społeczności ogrodów solarnych, zwane też spółdzielniami ogrodów solarnych. Spółka Next Step Living mająca siedzibę w Bostonie odnotowała ponad 10 tys. zgłoszeń wyrażających chęć udziału w programie ogrodów solarnych.

Szczególną uwagę zwraca fakt, iż mieszkańcy stanu Massachusetts chętnie zapisują się do społeczności ogrodów solarnych. Bardzo istotna jest również dynamika wzrostu zainteresowania tym nowatorskim przedsięwzięciem. W roku 2015 odnotowało 5 krotny wzrost nowych rezerwacji, a miesięczna moc nowych instalacji wynosi 2MW.

Spółdzielnie solarne

Źródło: http://pvportal.pl/nowosci/6848/amerykanskie-spoldzielnie-solarne-skazane-na-sukces

Jak wynika z przeprowadzonego w czerwcu tego roku badania, wykonanego przez firmę GTM, szacuje się, że społeczność rynku słonecznego w USA wzrośnie pięciokrotnie w tym roku i osiągnie 115 MW, a w perspektywie do roku 2020 ma to być nawet 500 MW. Szanse dla rynku spółdzielni solarnych rysują się w pozytywnych barwach, ponieważ coraz więcej poważnych graczy z branży PV (SolarCity) jest zainteresowanych tym sektorem. (Mimo geograficznego zróżnicowania, GTM przewiduje, że Kalifornia, Kolorado, Massachusetts i Minnesota będą czterema kluczowymi stanami, w których najprężniej będzie rozwijać się spółdzielczość solarna.)

Ogrody słoneczne

Wspomniane ogrody słoneczne w Massachusetts obsługiwane będą przy pomocy wirtualnego net-meteringu, a każdy z członków społeczności będzie mieć do dostęp informacji dotyczących systemu rozliczeń. Systemy rozliczeń różnią się w poszczególnych stanach.

Pod koniec listopada bieżącego roku w zachodnim Massachusetts zrealizowany zostanie projekt, który obejmie ponad 1500 zainteresowanych spośród ponad 10tys. chętnych, co bardzo dobrze obrazuje jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ten program.

Również w Polsce powstają spółdzielnie energetyczne. Za przykład może posłużyć  powiat zamojski, gdzie powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna – Spółdzielnia Nasza Energia, skupiająca biogazownie rolnicze. Pomysłodawcy projektu zapewniają, że oferowana w ten sposób energia będzie o ok. 20% tańsza niż ta pobierana z krajowego systemu elektroenergetycznego. Transport energii elektrycznej będzie zapewniony dzięki własnym liniom energetycznym niskiego napięcia, całkowicie niezależnie od krajowego systemu dystrybucyjnego.

Warunkiem wejścia do Spółdzielni Nasza Energia jest pełna zdolność do czynności prawnych, a także wpłata kwoty wpisowego w wysokości 1000 zł i wykup przynajmniej jednego udziału o wartości 500 zł.

Solarne spółdzielnie energetyczne w Polsce?

Biorąc pod uwagę znaczący spadek cen oraz rosnące sprawności modułów fotowoltaicznych na przestrzeni ostatnich lat koncepcja tworzenia solarnych spółdzielni energetycznych w Polsce posiada ogromny potencjał rozwoju, który jak do tej pory nie został wykorzystany. Sprawnie funkcjonująca spółdzielnia powinna przede wszystkim służyć jej członkom, ale może się również okazać bardzo dobrą „maszynką” do zarabiania pieniędzy.

Wśród zwolenników spółdzielni energetycznych nie można pominąć Krzysztofa Żmijewskiego, profesora Politechniki Warszawskiej oraz członka Narodowej Rady Rozwoju, który w wywiadzie dla wnp.pl postuluje rozwój energetyki prosumenckiej i energetyki realizowanej na poziomie gmin m.in. w modelu spółdzielni energetycznych. Jego zdaniem takie rozwiązania mogą być odpowiedzią na problem spodziewanego niedoboru energii elektrycznej, który już teraz jest zauważalny na obszarach wiejskich.

Paweł Siejak