Log In / Sign In

Ogłoszenie wyników dot. projektu: „Audyt, analiza, rozbudowa i ekspansja na kolejne rynki platformy internetowej Easy Solar” działanie 2.3.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poznań 7.03.2016

EasySolar Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż postępowanie ofertowe opublikowane w dniu 19.02.2016 dotyczące usługi „Audyt, analiza, rozbudowa i ekspansja na kolejne rynki platformy internetowej Easy Solar” na potrzeby realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP zostało zakończone w dniu 4.03.2016.

Poniżej znajduje się informacja dotycząca wyboru wykonawcy:

POBIERZ