Zaloguj się / Zarejestruj się

Jak zależność zmiany azymutu i kąta nachylenia wpływa na całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej?

Zależności zmiany azymutu i kąta nachylenia paneli zostały przedstawione w poniższej instrukcji.

1. Zmiana całkowitej rocznej produkcji w zależności od zmiany azymutu.

Za poziom produkcji odniesienia przyjmujemy całkowitą roczną produkcję przy azymucie ustawionym na 0 st. oraz kącie nachylenia wynoszącym 25 st. Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami, stały kąt nachylenia oraz stałą wartość mocy w warunkach ustalonych.

Jak widzimy na grafice powyżej naszą produkcją odniesienia jest 16 396 kWh. W kolejnych podpunktach na fotografiach przedstawione zostaną kolejne wartości odchylenia od azymutu w kierunku zachodnim z krokiem co 10 st.

1.1. Azymut paneli 10 stopni

1.2. Azymut paneli 20 stopni

1.3. Azymut paneli 30 stopni

1.4. Azymut paneli 40 stopni

1.5. Azymut paneli 50 stopni

1.6. Azymut paneli 60 stopni

1.7. Azymut paneli 70 stopni

1.8. Azymut paneli 80 stopni

1.9. Azymut paneli 90 stopni

Podsumowując, widzimy wyraźny spadek mocy wraz z mocniejszym odchylaniem instalacji od południa (lub północy w zależności od półkuli). Całe podsumowanie przedstawione zostało poniżej, w formie graficznej.

Lp. Azymut [stopnie] Roczna produkcja[kWh] Spadek produkcji[kWh]
0 0 16396 0
1 10 16370 26
2 20 16292 104
3 30 16166 230
4 40 15999 397
5 50 15798 598
6 60 15573 823
7 70 15333 1063
8 80 15088 1308
9 90 14851 1545

Jak możemy zauważyć w pewnym zakresie zmiana azymutu nie powoduje wyraźnych zmian w całkowitej rocznej produkcji. Na przykład, zmiana ustawienia paneli względem południa o 10 stopni powoduje spadek produkcji o 15 kWh, jednak zmiana o 30 stopni powoduje już straty rzędu 230 kWh, a całkowita zmiana położenia na kierunek zachodni to aż 1,55 MWh straty.

2. Zmiana kąta nachylenia paneli względem poziomu morza.

W tym punkcie omówimy zmianę całkowitej rocznej produkcji względem zmian kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych. Jako poziom odniesienia przyjmiemy płaskie ustawienie paneli, czyli kąt 0 st., brak odchylenia względem południa (azymut 0 st.) oraz stałą moc w warunkach ustalonych. Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami oraz nie jest brane pod uwagę zacienienie i powierzchnia rozłożenia paneli związana z potrzebą większego rozsuwania rzędów przy zwiększającym się kącie nachylenia.

Jak widzimy naszą produkcją odniesienia jest 14 730 kWh. W kolejnych podpunktach na fotografiach przedstawione zostaną kolejne wartości kąta nachylenia zmieniające się w kroku co 5 lub 10 stopni.

2.1. Kąt nachylenia paneli 10 stopni

2.2. Kąt nachylenia paneli 15 stopni

2.3. Kąt nachylenia paneli 25 stopni

2.4. Kąt nachylenia paneli 30 stopni

2.5. Kąt nachylenia paneli 35 stopni

2.6. Kąt nachylenia paneli 40 stopni

2.7. Kąt nachylenia paneli 45 stopni

2.8. Kąt nachylenia paneli 50 stopni

2.9. Kąt nachylenia paneli 60 stopni

2.10. Kąt nachylenia paneli 70 stopni

2.11. Kąt nachylenia paneli 80 stopni

2.12. Kąt nachylenia paneli 89 stopni (nie może być wartości 90 stopni)

Lp. Nachylenie [stopnie] Roczna produkcja [kWh] Spadek produkcji [kWh]
1 0 14730 1783
2 10 15613 900
3 15 15952 561
4 20 16214 299
5 25 16396 117
6 30 16497 16
7 35 16513 0
8 40 16445 68
9 45 16293 220
10 50 16056 457
11 60 15338 1175
12 70 14311 2202
13 80 13005 3508
14 89 11629 4884

Jak możemy zauważyć wartości całkowitej rocznej produkcji osiągają największą wartość przy wartości kąta nachylenia równej 35 stopni. Jednak ustawienie między 30-40 stopni nie generuje mocno widocznych strat w całkowitej rocznej produkcji. Natomiast wyraźnie widać, że niekorzystnym jest ustawienie kąta nachylenia mniejszego niż 20 stopni oraz większego niż 60 ze względu na to, że tam straty w skali roku są już większe od 1 MWh.