Zaloguj się / Zarejestruj się

Jak zależność zmiany azymutu i kąta nachylenia wpływa na całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej?

Na szerokościach geograficznych Polski, najbardziej optymalnym ustawieniem paneli słonecznych jest skierowanie ich na południe oraz nachylenie około 35 stopni. W rzeczywistości nie zawsze jest możliwość takiego ustawienia instalacji. Należy wziąć pod uwagę, że nasi klienci nie zawsze mają dachy skierowane na południe. Czy wobec tego instalacja może być zamontowana na dachu skierowanym w inną stronę? 

Poniższa tabela pokazuje procent promieniowania słonecznego docierającego na powierzchnię w zależności od kąta ustawienia paneli (oś pionowa) oraz azymutu (oś pozioma).

Jak widać instalacje fotowoltaiczne skierowane na południowy wschód oraz południowy zachód powodują nieznaczne (1-2%) straty w produkcji energii elektrycznej. 

 

Przy projektowaniu instalacji innych niż południowych, najlepszym rozwiązaniem jest równomierne rozłożenie instalacji na dwóch połaciach oraz delikatne przewymiarowanie wielkości instalacji, tak aby rzeczywiste wartości wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii pokrywały się z realnym zapotrzebowaniem gospodarstwa. Przy takim posadowieniu instalacji możemy również dobrać falownik o mniejszej mocy, co przekłada się na znaczne oszczędności.

Moduły fotowoltaiczne montowane na gruncie, dachach płaskich lub skośnych zlokalizowanych na półkuli północnej zawsze będziemy pochylać w kierunku południowym, aby zmaksymalizować ilość promieniowania, które dociera do ich powierzchni w ciągu dnia. Kąt, pod jakim odchylane będą moduły PV zależy od kilku czynników:

  • Szerokości geograficznej
  • Okresu w ciągu roku, w jakim instalacja PV ma pracować
  • Dostępnej przestrzeni montażowej

 

W południowej części kraju optymalne nachylenie paneli to około 20-40 stopni, a na północy 30-45 stopni. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednego optymalnego kąta nachylenia – jest on zmienny w zależności od pory roku. Latem ilość promieniowania słonecznego jest znacznie większa niż zimą. Gdy z energii elektrycznej chcemy korzystać tylko latem (np. w domku letnim nad jeziorem), instalacja powinna być nachylona pod kątem 10-15 stopni. Do zasilania budynków tylko zimą, kąt nachylenia powinien wynosić 60 stopni, co zostało przedstawione na rysunku.