Zaloguj się / Zarejestruj się

Brak możliwości przybliżania / oddalania zdjęcia oraz zaznaczenia budynku w Google Maps.

Możliwość powiększania/ pomniejszania zdjęcia z Map Google jest w lewym dolnym narożniku.

Taki problem może również wynikać z używanej przez Państwa przeglądarki internetowej – sugerujemy spróbować przy użyciu innej. Prawidłowe działanie aplikacji mogą również blokować pliki cookies zapisane przez przeglądarkę. W linku znajduje się informacja w jaki sposób mogą Państwo usunąć pliki cookies: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce