Zaloguj się / Zarejestruj się

Czy pracownik przed dostaniem zaproszenia do firmy musi założyć konto użytkownika?

Zaproszenia dla nowego użytkownika wysyła administrator / właściciel konta po zalogowaniu się do EasySolar. Pracownik zakłada swoje konto dopiero po otrzymaniu zaproszenia. Musi on użyć specjalnego linku do strony internetowej poprzez, które założy on nowe konto. Dzięki temu zostanie on automatycznie dodany jako pracownik naszej firmy.

Opisana odpowiedź została pokazana na poniższym zdjęciu. Pod numerem 1. znajdować się będzie nazwa firmy; numer 2. to przycisk, po którego kliknięciu otworzy się strona internetowa do rejestracji konta.

Po zarejestrowaniu się, pracownik logując się po raz pierwszy na konto, dostanie informację z zaproszeniem do firmy, które należy potwierdzić. Po tym działaniu użytkownik zostanie dodany jako pracownik naszej firmy.

Jeśli pracownik założył konto wcześniej (zanim dostał zaproszenie), musi się on z nami skontaktować mailowo, abyśmy zmienili firmę, do której jest przypisany, w systemie.