Zaloguj się / Zarejestruj się

Czym się różnią poszczególne role użytkowników w aplikacji?

W naszej aplikacji użytkownicy mogą mieć trzy różne profile dostępu do swojego konta.

Wyróżniamy:

 1. rolę właściciela – osoba, która założyła główne konto firmy,
  • wykonuje płatności za dostęp do aplikacji,
  • zaprasza kolejnych użytkowników do swojej firmy w aplikacji,
  • właściciel ma dostęp do ustawień firmy (np. zmiana logo),
  • może zmieniać profil dostępu dla Administratora oraz Użytkownika,
  • ma możliwość przypisywania poszczególnych klientów do Administratorów i Użytkowników,
  • ma dostęp do magazynu firmowego paneli i inwerterów – dodawania nowych pozycji i edycja istniejących,
 2. rolę administratora – użytkownik, który jest “pod” Właścicielem, ale “nad” Użytkownikiem,
  • może zapraszać nowych użytkowników do aplikacji,
  • może zmieniać ustawienia dostępu do klientów i paneli / inwerterów Użytkownikowi,
  • ma możliwość przypisywania poszczególnych klientów do Użytkowników,
  • ma dostęp do magazynu firmowego paneli i inwerterów – dodawania nowych pozycji,
  • nie może zmienić roli i dostępu dla swojego konta.
 3. rolę użytkownika – użytkownik z najmniejszym dostępem do ustawień,
  • Użytkownik nie ma dostępu do listy pozostałych pracowników w firmie, a więc nie może również zmieniać ustawień dostępowych dla pozostałych użytkowników,
  • co więcej ma on dostęp tylko dla wybranych lub wszystkich klientów, dla których przygotowywane są raporty (zależne od Administratora lub Właściciela),
  • dostęp do bazy paneli i inwerterów również zależy od uzyskanych uprawnień,
  • nie ma możliwości dodawania nowych oraz edycji istniejących paneli i inwerterów,
  • nie ma dostępu do ustawień, statystyk, edycji użytkowników,
  • nie może przypisywać innych użytkowników (bez względu na rolę) do klientów,
  • wszyscy nowi klienci i projekty są widoczne dla Administratora i Właściciela.