Zaloguj się / Zarejestruj się

Instrukcja krok po kroku przygotowania analizy finansowej projektu.

Instrukcja krok po kroku wykonywania analizy.

1. Wypełnienie informacji dotyczących rachunku za energię

W pierwszym etapie wymagane jest podanie miesięcznego całkowitego rachunku za energię(1), którą jest faktyczna kwota do zapłaty przez klienta podzielona przez dwa (jeśli klienta ma rachunek za 2 miesiące). Kolejną rzeczą, którą należy uwzględnić jest aktualna cena energii elektrycznej(2) oraz procentowa roczna zmiana cen energii(3). Ostatnim parametrem określającym zużycie energii jest profil zużycia w ciągu dnia i nocy(4). Mówi on nam czy energia jest zużywana tylko w dzień (suwak przesunięty maksymalnie w prawo) czy tylko w nocy (suwak przesunięty maksymalnie w lewo). W razie problemów zawsze na górze wyświetlana jest podpowiedź, które dane aktualnie trzeba uzupełnić, aby wykonać analizę.

Cena energii elektrycznej(2) to cena brutto wraz z przesyłem tej energii. Zazwyczaj klientowi trudno określić dokładne dane opłat z podziałem na przesył i koszty energii elektrycznej, dlatego w kalkulacji używamy ceny łączonej w celu uproszczenia danych, które klienta ma dostarczyć w celu przygotowania kalkulacji.

Roczna zmiana cen energii(3) jest procentową wartością, którą określamy w celu wyznaczenia dokładniejszej analizy środków pieniężnych, które klient będzie mógł zaoszczędzić po zamontowaniu instalacji PV. Zmiana cen energii elektrycznej jest prognozowanym procentowym wzrostem cen prądu dla gospodarstw domowych.

 

2. Wybranie modelu analizy

         W kolejnym kroku wybieramy model analizy finansowej. Aby wykorzystać naszą bazę modeli wystarczy wyszukać ją po nazwie państwa lub określonej frazie w wyszukiwarce(1). Wszystkie rekordy spełniające wymagania zostaną wyświetlone poniżej(3). Informacje o konkretnym modelu – ulgach, zwrotach, rozliczeniach, znajdują się po prawej stronie(4). W przypadku nie znalezienia potrzebnego modelu lub chęci dodania własnego wystarczy użyć przycisku „+” (2) oraz wypełnić formularz. Instrukcja tworzenia własnego modelu analizy została pokazana poniżej.

Po tym kroku pojawi się już wstępna analiza wraz z wykresami.

2.1. Instrukcja tworzenia własnego modelu analizy finansowej.

  1. Nazwa – nazwa tworzonego modelu analizy, po której będzie można wyszukać dany model na liście. Nazwa będzie się wyświetla w bazie modeli analizy.
  2. Ulgi procentowe – ulgi, które otrzymuje klient, na instalację paneli PV (np. termomodernizacyjna). Tą ulgę podajemy w % i doliczana jest jako jest jako % kosztów inwestycji w analizie ekonomicznej, która następnie wyświetla się jako otrzymane dopłaty.
  3. Dotacje – jednorazowe zniżki lub dotacje udzielane dla klienta na początek inwestycji. Dotacja pieniężna odliczana jest w pierwszym roku jako dopłata.
  4. Zniżki na kilowatt – zniżka dla klienta na zakup energii instalacji fotowoltaicznej. Jest to ta sama wartość co dotacja, lecz w przeliczeniu na kWp.
  5. Stosunek energii pobranej do wprowadzonej do sieci – (tzw. net metering / opomiarowanie netto) wyrażana w %, różnica występująca na skutek nadwyżek produkcji energii. Informuje on ile energii możemy odebrać z sieci w modelu opustów. Jeśli w ciągu roku oddamy do sieci 1 kWh nadwyżki energii, to będziemy mogli pobrać z sieci 0,8 kWh za darmo, a więc stosunek wyniesie 80% (dla instalacji o mocy poniżej 10kWp),
  6. Stawka rozliczeniowa nadwyżek – wartość określona przez operatora sieci, z którym klient podpisuje umowę o stawce nadwyżek wyprodukowanej energii,
  7. Stawka za jeden certyfikat – wprowadzamy jeśli klient posiada tzw. Zielony Certyfikat, będą to dodatkowe dochody z racji dopłat za wyprodukowaną energię elektryczną,
  8. Stawka za wyprodukowaną energię – wartość, która określa ile klient otrzyma za każdą wyprodukowaną kWh przez jego instalację PV, (niekoniecznie musi oznaczać to sprzedaż energii do sieci),
  9. Stawka za energię wprowadzoną do sieci – wartość otrzymana za każdą kWh wprowadzoną do sieci,
  10. Współczynnik degradacji paneli – średni roczny spadek mocy paneli, które zostaną zainstalowane klientowi.

3. Określenie kredytowania / leasingu

Przedostatnim krokiem jest określenie kredytowania. Aby rozpocząć tę operację trzeba zmienić procent wkładu własnego przesuwając suwak w odpowiednie miejsce (1). Wkład własny, którym klient musi dysponować, a także całkowity koszt instalacji w formie kosztów początkowych, widzimy po prawej stronie (4). Jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt bądź leasing trzeba ustalić czas jego trwania w latach (2) oraz jego oprocentowanie (RRSO) (3). Po ustawieniu tych parametrów po prawej stronie(4) pokaże nam się miesięczna rata kredytu oraz całkowita kwota, którą zapłacimy kredytodawcy. Wszystkie zmiany parametrów analizy widoczne są na wykresie produkcji i zużycia energii(5) oraz skumulowanym przepływie środków(6).