Zaloguj się / Zarejestruj się

Jak zainstalować / otworzyć aplikację?

Aby korzystać z aplikacji EasySolar nie trzeba instalować żadnego dodatkowego programu na naszym komputerze/ laptopie. W tym celu należy wybrać opcję Start! na naszej stronie internetowej

lub bezpośrednio otworzyć stronę aplikacji: https://web.easysolar-app.com/, a następnie zalogować się lub stworzyć nowe konto użytkownika.