Log In / Sign In

INWERTERY SOLARNE

Inwertery solarne są częścią systemu fotowolaticznego. Wskutek rosnącej popularności tych systemów oraz dążenia do inteligentnego zarządzania energią, na rynku oferowanych jest coraz więcej możliwości. Zmieniła się między innymi rola inwerterów, nie bez powodu nazywanymi “mózgiem” instalacji fotowoltaicznej.

Podstawową funkcją falownika jest zamiana prądu stałego na zmienny, dzięki czemu energia może być zużywana poprzez przyłączone do sieci obiektu urządzenia lub wysłana bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Tymczasem rynek fotowoltaiki cały czas ewoluuje, a razem z nim funkcje urządzeń, z których korzysta.

Inwertery solarne – trendy

Pośród najbardziej zauważalnych trendów na rynku inwerterów dostrzec można:

1) Szybki wzrost udziału inwerterów trójfazowych na rynku. Stało się tak  uwagi na najlepszy współczynnik pracy i ceny takich urządzeń.

2) Podniesienie napięcia po stronie DC. Jeszcze do niedawna standardowo napięcie wejściowe było na poziomie 600 V (ok. 12 paneli połączonych szeregowo). Obecnie inwertery solarne dopuszczają 1000 V (ok. 20 paneli połączonych szeregowo). Oznacza to również mniej bezpieczników, połączeń, a w konsekwencji- redukuje koszty urządzeń o 40% po stronie DC oraz minimalizuje straty energii.

3) Popularność systemów beztransfotmatorowych. W Europie tego typu systemy stały się bardzo popularne.  USA musiało natomiast wprowadzić zmiany w swoich wymogach, które dopuszczały instalację uziemionych urządzeń, co wiązało się ze stosowaniem inwerterów z izolacją galwaniczną. Do dziś panele niektórych producentów wymagają takich urządzeń.

Systemy beztransformatorowe są jednak lżejsze, pracują ciszej i zapewniają wyższy uzysk (mniejsze straty cieplne), mniejsze koszty urządzeń i konserwacji.

Systemy beztransformatorowe zapewniają wyższy uzysk, mniejsze koszty urządzeń i konserwacji.

4) Coraz mniejszy rozmiar. W przyszłości rynkiem zawładną mikrofalowniki.

Poza konwersją prądu, większość zwykłych falowników posiada również takie funkcje jak optymalizacja mocy. Pomagają w tym m.in. układy śledzące punkt maksymalnej mocy (MPP trackers).

Ponadto wśród funkcji inwerterów istotna jest synchronizacja z siecią, zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz komunikacja z systemem magazynowania, jeśli taki został zainstalowany.

Inwertery solarne – możliwości

Inteligentne inwertery solarne potrafią jednak znacznie więcej np. kontrola mocy biernej, napięcia, częstotliwości. Mogą również udostępniać wszelkie dane w czasie rzeczywistym, maja nawet możliwość ich zapisania również w przypadku utraty połączenia. Zupełnie nową funkcją jest – stosowane dotychczas w regulatorach napięcia – dopasowanie wartości napięcia i natężenia. Integracja tych funkcji w jednym urządzeniu przekłada się na znaczne oszczędności. Poza tym zamiast wyłączania (jak w standardowych inwerterach) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów napięcia czy zakłóceń, które zmniejszają stabilność sieci; inteligentny falownik dostosowuje napięcie i częstotliwość, co zwiększa niezawodność systemu elektroenergetycznego.

Nowości na rynku inwerterów pojawiają się równolegle ze zwiększonym zainteresowaniem systemami fotowoltaicznymi, integracją back-upów, potrzebą lepszej analizy danych i surowszymi wymogami operatorów w różnych krajach. Przyczyniają się tym samym do zwiększenia zaufania do stosowanych elektrowni słonecznych. Stosujesz takie rozwiązania? Przedstaw ich zalety Klientom!