Log In / Sign In

Ogniwa fotowoltaiczne dla domu jednorodzinnego

Wprowadzone od stycznia przyszłego roku zmiany w przepisach dotyczących mikroinstalacji mogą sprawić, że panele fotowoltaiczne staną się w przyszłości podstawowym elementem wyposażenia każdego domu jednorodzinnego w naszym kraju. By jednak instalacja taka miała ekonomiczne uzasadnienie musi być dopasowana do potrzeb mieszkańców, wykorzystywać jeden z dostępnych systemów wsparcia oraz jeśli to możliwe, ściśle współpracować z innymi urządzeniami elektrycznymi zainstalowanymi w domu.

Projekt instalacji

Odpowiednie dopasowanie instalacji do potrzeb domowników to podstawa każdego projektu instalacji prosumenckiej. Na chwilę obecną odsprzedaż energii elektrycznej generowanej przez instalacje prosumenckie jest nieopłacalna, dlatego instalacje powinny być zawsze tak dobierane by zaspokajały jedynie potrzeby domowników.

By dowiedzieć się jak wykonać poprawnie projekt instalacji przy użyciu naszej aplikacji koniecznie przeczytaj nasz poprzedni artykuł.

Współpraca z innymi technologiami OZE

Dobre zbilansowanie rocznego zużycia energii to jednak nie wszystko. Niestety wspomniany w ustawie net-metering będzie tzw. net-meteringiem netto, co oznacza, że bilansowana będzie jedynie cena energii elektrycznej, bez uwzględnienia opłaty dystrybucyjnej.

W związku z powyższym osoby chcące zmaksymalizować przychody z tytułu produkcji energii elektrycznej z systemu PV powinny zastanowić się nad połączeniem tej technologii z systemem magazynowania energii lub pompą ciepła.

Niestety cena typowych magazynów energii elektrycznej nadal jest znaczna. Niemniej jednak coraz częściej spotkać można systemy wykorzystujące nadprodukcję energii elektrycznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Taka konwersja pozwala na zagospodarowanie nadwyżek energii produkowanych w ciągu dnia po zmroku gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę wzrasta.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest połączenie paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła. Takie rozwiązanie pozwala na praktycznie bezkosztowe ogrzewanie budynku lub jego chłodzenie w miesiącach letnich.

Wielu prosumentów stara się również programować urządzenia AGD (np. zmywarki) tak by pracowały w godzinach nadprodukcji energii ze słońca dzięki czemu są one w stanie wygenerować znaczne oszczędności.

Instalacja zintegrowana z budynkiem (BIPV)

Zarówno w Polsce jak i na świecie coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się technologie BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Są to rozwiązania umożliwiające zastąpienie części typowych elementów budynku takich jak np. dachówki czy żaluzje, elementami wyposażonymi w ogniwa fotowoltaiczne. Oczywiście nie cechują się one większą produkcję energii względem typowych instalacji PV, pozwolą natomiast zmniejszyć koszty konstrukcji, a także utrzymać estetykę budynku. Niestety obecnie większość firm instalatorskich projektując klasyczne instalacje zapomina o tym, że budynki, które zostaną w nie wyposażone, są budynkami mieszkalnymi. Panele w takich instalacjach instalowane są często niesymetrycznie a źle dopasowane stelaże rzucają się w oczy, znacznie zaniżając estetykę budynku.

Systemy wsparcia

W najbliższym czasie posiadacze przydomowych instalacji fotowoltaicznych będą mieli dostęp do dwóch rodzajów systemów wsparcia instalacji:

-wsparcia eksploatacyjnego, które od stycznia 2016 r. będzie miało postać taryf gwarantowanych FIT,

-wsparcia inwestycyjnego, które stanowić może np. program „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niestety obecnie nie jest możliwe określenie jaka będzie cena gwarantowana zaproponowana w ustawie przez Ministerstwo Gospodarki. W związku z tym trudno jest ocenić, który ze wspomnianych powyżej systemów wsparcia będzie bardziej opłacalny. Należy również pamiętać, że tych dwóch systemów wsparcia nie możemy ze sobą łączyć.

Jak widać sposobów na zwiększenie ekonomiczności przydomowych instalacji jest wiele. To jednak, który z nich będzie najatrakcyjniejszy dla danego inwestora zawsze pozostaje kwestią indywidualną dlatego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w fotowoltaikę zawsze powinniśmy skorzystać z opinii doświadczonych ekspertów oraz przetestować różne warianty instalacji przy użyciu aplikacji EasySolar, która przeprowadzi za nas wszystkie niezbędne obliczenia i stworzy wizualizację instalacji.