Log In / Sign In

Energia słoneczna – najważniejsze informacje

Energia słoneczna pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznej na dachu

Projekt wykonano przy użyciu aplikacji EasySolar

W dobie dzisiejszej rozwijającej się cywilizacji zapotrzebowanie na energię elektryczną stale wzrasta. Jako, że zasoby paliw kopalnych na świecie nie są niewyczerpalne ludzkość coraz bardziej skłania się ku alternatywnym źródłom energii , które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości oraz  zmniejszą degradację środowiska już dziś.  Jednym z nich  jest energia słoneczna.

SŁOŃCE- ŹRÓDŁO ENERGII

Każdy wie, że Słońce jest źródłem energii słonecznej, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest to także pierwotne źródło energii wiatrowej oraz wodnej. Promieniowanie słoneczne ogrzewa powierzchnię Ziemi nierównomiernie. Zbiorniki wodne ogrzewają się w innym stopniu niż np. lasy albo tereny miejskie. Ciepłe masy powietrza unoszą się, powstaję różnica ciśnień, która  powoduje wiatr. Promieniowanie słoneczne jest również przyczyną parowania wody, ta następnie ulega kondensacji i w postaci deszczu zasila rzeki. Nawet paliwa kopalne powstały dzięki Słońcu. Pochodzą one ze szczątek pradawnych zwierząt i roślin, których tkanki powstały bezpośrednio lub pośrednio poprzez zjawisko fotosyntezy.

SKĄD TA ENERGIA?

Źródłem energii słonecznej jest reakcja termojądrowa polegająca na łączeniu się atomów wodoru i deuteru w hel, przy której uwalniane są olbrzymie ilości energii. Do górnej warstwy atmosfery dociera około 1400 W/m2, a na powierzchnię Ziemi ponad 1100 W/m2. Uważa się , że postawienie paneli słonecznych na 0,3% powierzchni Sahary wystarczyło by na zaspokojenie potrzeb energetycznych Europy.

KOLEKTORY SŁONECZNE I FOTOWOLTAIKA

Energia słoneczna wykorzystywana jest głównie do wytwarzania ciepła w kolektorach słonecznych lub do produkcji energii elektrycznej w modułach fotowoltaicznych. W przeszłości technologia fotowoltaiczna była wykorzystywana tylko w przemyśle kosmicznym, jednak wraz ze wzrostem wydajności produkcji modułów jej cena znacząco spadła.

Obecnie jest na takim poziomie, że jest ona dostępna niemalże dla każdego.  Co więcej, na świecie ciągle prowadzone są zaawansowane badania nad udoskonaleniem tej technologii, dzięki czemu z roku na rok jest ona coraz tańsza i bardziej efektywna. Również proces projektowania instalacji fotowoltaicznych zanotował  technologiczny progres. Aby sprostać wymaganiom klientów, warto korzystać z zaawansowanych i nowoczesnych narzędzi takich jak aplikacja projektowa EasySolar.

KOSMICZNE ELEKTROWNIE PV

Istnieją projekty dotyczące wybudowania elektrowni PV na orbicie. Wyeliminowało by to problem z uzależnieniem produkcji energii od pory dnia i pogody, a same modułu pracowałyby z niemożliwą na Ziemi wydajnością z powodu większego stopnia nasłonecznienia. Panele fotowoltaiczne miałyby być umieszczone na specjalnych satelitach, a energia elektryczna przesyłana na Ziemię za pomocą mikrofal. Istnieje również koncept budowy elektrowni PV na Księżycu. Co prawda przedsięwzięcia te są możliwe do wykonania od strony technicznej, jednak na dzień dzisiejszy nie są opłacalne.

ENERGIA SŁONECZNA – PRZYSZŁOŚĆ

Jak widać energia słoneczna posiada olbrzymi potencjał i w przyszłości stanie się głównym źródłem energii na świecie. Jest to energia czysta i niewyczerpalna, dlatego już teraz warto korzystać z jej dobrodziejstw.