Log In / Sign In

Raport: Postępujący wzrost rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych po gwałtownym spadku w kwietniu.

Postępujący wzrost rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych po gwałtownym spadku w kwietniu.

 

Ilość tworzonych ofert sprzedażowych dla klientów zainteresowanych mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, w kwietniu zmniejszyła się o ok 50% w porównaniu do okresu sprzed stanu pandemii. Rynek instalacji fotowoltaicznych, charakteryzujący się szybką dynamiką wzrostu, wynikającą z atrakcyjnych warunków wsparcia na etapie inwestycji i eksploatacji, “cofnął się” praktycznie o dwa kwartały, kurcząc się o 50%. Spadek nie trwał długo, i już w maju rynek nabierać zaczął jeszcze większego tempa, wnioskując po ilości ofert generowanych w aplikacji EasySolar. Poniższy raport przedstawia ilość tzw. zapytań do naszego serwera, które generują użytkownicy w czasie projektowania lub wyceniania instalacji fotowoltaicznych w naszej aplikacji. Oznacza to więc, że prezentowane dane odzwierciedlają tendencje w zakresie zmiany ilości obsługiwanych klientów zainteresowanych systemami PV. Dane pochodzą zarówno z rynku polskiego, jak i zagranicznego. Można jednak wnioskować, że w wyniku globalnej epidemii, sytuacja wyglądała podobnie na wszystkich światowych rynkach, z których pochodzą klienci EasySolar.

 

Wykres poniżej prezentuje działania użytkowników w aplikacji EasySolar od początku 2020 roku, z podziałem na tygodnie.

 

Wykres aktywności użytkowników aplikacji EasySolar do projektowania i sprzedaży systemów fotowoltaicznych

 

Największym kryzysem charakteryzował się pierwszy tydzień kwietnia, kiedy działania sprzedażowe firm zmniejszyły się o 48%, w porównaniu do szczytowego momentu w połowie lutego. 

 

Wykres aktywności użytkowników aplikacji EasySolar do projektowania i sprzedaży systemów fotowoltaicznych

Wykres aktywności użytkowników aplikacji EasySolar do projektowania i sprzedaży systemów fotowoltaicznych

W ostatnich tygodniach odnotować można jednak ponowną wysoką tendencję wzrostową. Rynek momentalnie wrócił do stanu szczytu sprzed kryzysu, co więcej zanotowaliśmy kolejny rekordowy ruch użytkowników oprogramowania w minionych dniach. 

Poniższy wykres prezentuje opisaną powyżej tendencje wzrostową działań użytkowników w aplikacji EasySolar na przestrzeni ostatnich tygodni, z podziałem na dni:  

Wykres aktywności użytkowników aplikacji EasySolar do projektowania i sprzedaży systemów fotowoltaicznych

Rekordowy tydzień w roku 2020 nastąpił na początku maja, gdy ruch użytkowników przekroczył o ponad 8,9% szczytowy moment z połowy lutego tego roku.

Wykres aktywności użytkowników aplikacji EasySolar do projektowania i sprzedaży systemów fotowoltaicznych

 

Jeśli jesteś zainteresowany aktualizacjami dotyczącymi danych w rynku fotowoltaiki, obserwuj nas na LinkedIn lub Facebooku