Log In / Sign In

Prawie 6 GW mocy zainstalowanej w Polsce pochodzi z OZE

Urząd Regulacji Energetyki w podsumowaniu rynku energii i gazu w roku 2014 umieścił dane dotyczące zainstalowanego potencjału OZE w Polsce. Na koniec ubiegłego roku ich moc miała zbliżyć się do 6000 MW.

Na koniec III kwartału 2014 roku moc OZE w Polsce wynosiła dokładnie 5844 MW. W roku 2013 trzeci kwartał zakończył się wynikiem 5511 MW. Urząd Regulacji Energetyki poinformował również, że w październiku 2014 roku liczba wydanych świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów, przekroczyła 100 tys.

Po pierwszym półroczu ubiegłego roku w Polsce działało:

– 3727 MW elektrowni wiatrowych,

– 995,2 MW elektrowni biomasowych,

– 973,6 MW elektrowni wodnych,

– 179 MW biogazowi,

– 3MW elektrowni fotowoltaicznych.

Na liczbę mocy zainstalowanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych znacznie wpłynąć może wprowadzenie ustawy OZE, która zgodnie z komunikatem URE powinna zostać wprowadzona pod koniec I kwartału 2015 roku.