Log In / Sign In

Energia z OZE ma największy udział w Niemczech

Według raportu opublikowanego przez think-tank Agora Energiewende, po raz pierwszy to energetyka odnawialna miała największy udział w ogólnym miksie energetycznym w Niemczech. W 2014 roku energia z OZE stanowiła tam aż 25,8% konsumowanej energii.

Energia z OZE, na pierwszym miejscu wiatr

Największy udział w miksie energetycznym wśród OZE miała energia wyprodukowana z wiatru – 8,6% (52,4 TWh). Na kolejnym miejscu uplasowała się biomasa i odpady – 8% (48,9 TWh). Fotowoltaika stanowiła 5,8% produkcji energii elektrycznej (35,2 TWh). Elektrownie wodne uzyskały 3,4% udziału produkcji w kraju (20,9 TWh).

Energia z OZE, łącznie wyprodukowano 157,7 TWh

Łączna ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez Niemcy w roku 2014 wynosiła 157,4 TWh. Pozostałe źródła energii, które wyprodukowały jej najwięcej zaraz po OZE to: węgiel brunatny (25,6%), węgiel kamienny (18%), atom (15,9%), gaz (9,6%), ropa (0,8%).

źródło: Raport Agora Energiewende