Log In / Sign In

Perowskity biją kolejne rekordy sprawności

perowskity

fot. University of Oxford Press Office, Perovskite tin solar cell, flickr.com

Perowskity są grupą nieorganicznych związków chemicznych. W przyrodzie występują one m.in. w skałach i złożach chromitu i tytanomagnetytu. Choć znane są już od XIX w., popularność zyskały kilka lat temu, kiedy to odkryto, że są one w stanie zastąpić krzem w produkcji ogniw słonecznych. Związki te możemy również w prosty sposób wytworzyć w laboratorium.

Perowskity i ogniwa PV

Ogniwa fotowoltaiczne zbudowane na bazie perowskitów stanowią ogromną nadzieję branży fotowoltaicznej. Ich zastosowanie pozwoliłoby na zapewnienie ogromnego postępu w produkcji ogniw PV i znaczne zmniejszenie ich kosztów.

Perowskity biją rekordy

Naukowcy z Korean Research Institute of Chemical Technology osiągnęli nowy rekord sprawności, mieszając ze sobą metyloamoniowy bromek ołowiu z komponentem, jakim jest jodek ołowiu fromamidyny. Związek ten posiada zdolność absorpcji światła o długości fal zbliżonych do podczerwieni, co sprawia, że osiąga on sprawność wyższą od pozostałych.

Zastosowanie wyżej wymienionych związków pozwala na osiągnięcie wydajności sięgającej 18,4%. Sag II Seok kierujący badaniami KRICT przekonuje, że mieszanina ta jest również odpowiedzialna za pobicie rekordu, w którym osiągnięto sprawność 20,1%, co potwierdza US National Renewable Energy Laboratory.

Komercyjna produkcja ogniw z perowskitów, którą ma zamiar uruchomić firma Oxford Photovoltaics powinna ruszyć w 2017 roku.