Log In / Sign In

Słupsk: Przetarg na budowę instalacji PV o mocy od 180 do 197 kW

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 180 do 197 kW wraz z Pracownią Odnawialnych Źródeł Energii. Inwestorem projektu jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Instalacja PV zostanie zamontowana na budynku Słupskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Portowej 190 w Słupsku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu “Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

weryfikację projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej,

opracowanie projektu wykonawczego dla instalacji PV,

przygotowanie dachu pod instalację,

dostawa i montaż nowych paneli fotowoltaicznych,

dostawa i montaż konstrukcji niezbędnej do zamontowania paneli,

dostawa i ułożenie linii kablowej,

wyposażenie Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii,

uruchomienie instalacji, przeprowadzenie testów ruchowych oraz prób odbiorczych,

przeprowadzenie szkolenia personelu,

24 miesięczna umowa serwisowa.

Oferty przetargowe składać można do dnia 30.01.2015 r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Realizacja projektu powinna zakończyć się wraz z dniem 30.06.2015 r. Przystępujący do zamówienia zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 35 000 zł.

Więcej informacji dotyczących zamówienia znajdziesz TUTAJ.