Log In / Sign In

Inwestycje PV w Indiach

Photovoltaikanlage 5Indie zwiększyły swój cel do 2022 roku w zakresie inwestycji w OZE. Fotowoltaika ma być odpowiedzią na coraz częstsze przerwy w dostawach energii oraz jej brak w słabiej zelektryfikowanych częściach kraju.

Inwestycje PV do 2022 roku

Cel inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne w Indiach na 100 mld do 2022 roku ogłosiła premier Narendra Modi – dzięki temu 33-krotnie – do 100 GW, ma wzrosnąć potencjał elektrowni. Udział PV w indyjskim miksie energetycznym zwiększy się do 10%.

Indyjski rząd zadeklarował wcześniej cel inwestycji wart 100 mld dolarów dla wszystkich rodzajów OZE. Delhi chce, by tego rodzaju fundusze zostały teraz przeznaczone tylko na inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne.

Inwestycje PV, zaproszenie do inwestorów

Rząd Indii, mimo wcześniejszych sprzecznych sygnałów wysyłanych inwestorom, chce teraz zaprosić do inwestowania w elektrownie PV potentatów z m.in. Unii Europejskiej, USA, Chin czy Japonii. Planowane jest uruchomienie fabryk paneli fotowoltaicznych w Indiach przez Canadian Solar, JA Solar, Jinko Solar z Chin, a także amerykańscy producenci – SunEdison czy First Solar. Ponadto producenci ze Stanów Zjednoczonych zaczynają realizować pierwsze projekty PV, które liczą po kilkadziesiąt MW.

Inwestycje PV w Indiach wg inwestorów

Zagraniczni inwestorzy wskazują problemy, które utrudniają rozwój projektów fotowoltaicznych w Indiach; jest to długotrwały i skomplikowany proces pozyskiwania pozwoleń i terenów, a także dostęp do taniego kapitału. W rozwiązaniu tej ostatniej bariery pomóc może m.in. zagraniczny fundusz państwowy.

gramwzielone.pl