Log In / Sign In

Ankieta CBOS: 77% Polaków chce większego zaangażowania państwa w OZE

Ankieta CBOS została przeprowadzona w styczniu. Znacząca większość Polaków (80%) uważa rozwój odnawialnych źródeł energii za perspektywiczny. Dużo gorzej wypadają na ich tle ropa naftowa, gaz łupkowy czy węgiel brunatny (56000, 53 i 51%).

Ankieta CBOS dot. OZE

Aż 77% Polaków uznało, że należałoby zwiększyć zaangażowanie państwa w kwestie OZE. Około 86% respondentów uznało zielone źródła za bezpieczne, 67% za wydajne i 55% za niedrogie, biorąc pod uwagę koszty wytworzenia energii w tych technologiach.

Ankieta CBOS, rozwój technologii i infrastruktury

Niemal połowa ankietowanych uznała, że Polsce potrzebny jest rozwój technologii i infrastruktury, który umożliwiłby korzystanie ze źródeł odnawialnych, jak i nieodnawialnych. Natomiast 42% Polaków uznaje, że należałoby się skupić na energetyce odnawialnej.

Zaangażowanie Państwa w OZE, ankieta CBOS

A jakie jest obecne zaangażowanie Państwa w OZE? Na pewno rozwój zielonych źródeł energii będzie zależał od ostatecznego kształtu Ustawy o OZE, której losy rozegrają się w przyszłym tygodniu w Sejmie. To wtedy dowiemy się, czy poprawki wprowadzone przez Senatorów, uchylające wysokie taryfy gwarantowane na rzecz stawki wysokości 210% ceny hurtowej energii dla mikroinstalacji zostaną zaakceptowane przez Sejm.

 puls biznesu