Log In / Sign In

Fotowoltaiczna instalacja prosumencka – eksploatacja

Każdy obiekt techniczny należy eksploatować według jego przeznaczenia oraz zapewnić mu odpowiednie warunki pracy. Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej jako obiektu technicznego podlega pewnym regułom, których warto przestrzegać. Jest to ważne, ponieważ zaburzenie pracy modułów PV może wiązać się ze spadkiem produkcji energii, a co za tym idzie – mniejszym przychodem z tytułu jej sprzedaży.

Wymiana uszkodzonych paneli

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń paneli fotowoltaicznych są czynniki atmosferyczne (grad, śnieg). W takim przypadku uszkodzony moduł należy wymienić na nowy, o identycznych parametrach technicznych oraz elektrycznych. Czynności demontażu należy wykonywać w kolejności odwrotnej niż przy montażu. Wykonane połączenia przewodów trzeba sprawdzić pod kątem ciągłości obwodu elektrycznego oraz izolacji. Wszystkie czynności związane z wymianą modułów powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia montera instalacji fotowoltaicznych oraz uprawnienia elektryczne w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń do 1 kV.

Sprawdzenie mocowania

Mocowania powinny być kontrolowane raz w roku. Jest to ważne dla ochrony paneli przed zerwaniem na skutek silnych wiatrów. Kontrola stanu mocowań powinna być przeprowadzona przez firmę uprawnioną do montażu instalacji PV. Ewentualne luzy na mocowaniach należy dokręcić. Sprawdzeniu podlega także stan pokrycia dachowego budynku, a w przypadku wykrycia uszkodzeń, miejsce przecieku trzeba uszczelnić (np. silikonem) oraz odpowiednio zakonserwować.

Mycie paneli

Na skutek działania środowiska, panele mogą ulegać zabrudzeniu, co przyczynia się do niewielkich spadków ich mocy. Zakłada się, że poszczególne moduły będą obmywane przez padający deszcz, jednak zmywane zabrudzenia osiadają w dolnych partiach paneli. Dodatkowo, fotoogniwa są narażone na zabrudzenie odchodami ptaków, co jest szczególne trudne do zmycia wodą deszczową. Z tego względu wskazane jest ich mycie raz do roku w okresie wiosennym, kiedy temperatura paneli jest zbliżona do temperatury otoczenia. Do mycia można użyć detergentów i wody, nie wolno natomiast stosować urządzeń wysokociśnieniowych. Należy przestrzegać zasad BHP i pamiętać, że prac dokonuje się na wysokości, a instalacja jest pod napięciem. Z tego względu warto, aby te czynności były dokonywane przez wykwalifikowaną firmę.

Usuwanie śniegu

Kwestia zasadności usuwania śniegu z fotoogniw jest dość dyskusyjna. Jak wskazują badania w przypadku niewielkich instalacji dachowych straty energii są niewielkie, a duże nachylenie paneli sprzyja ich samoodśnieżaniu. Warto zadać sobie pytanie, czy wchodzenie na śliski dach dla kilku kilowatogodzin energii ma sens przy niewielkich mocach instalacji prosumenckich i krótkim okresie nasłonecznienia w zimie. W ostatnim czasie na rynku zaczęły się pojawiać rozwiązania konstrukcyjne paneli, które eliminują problem zaśnieżenia. Przykładem takiego rozwiązania są ogniwa, które nagrzewają się na skutek zmiany kierunku przepływu prądu. Po zamianie kierunku przepływu poszczególne moduły działają jak oporniki, co skutkuje podwyższeniem ich temperatury, a w konsekwencji – roztopieniu pokrywy śnieżnej.

Odpowiednia Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bez wątpienia pomaga utrzymać ją w należytym stanie i pozytywnie wpływa na jej trwałość. Mimo to, warto pamiętać, że odpowiednio zaprojektowany oraz wykonany system PV powinien działać w zasadzie bezobsługowo przez długi czas, co niewątpliwie jest jego dużą zaletą.

inż. Mateusz Jas
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu