Log In / Sign In

Zobacz, co działo się w minionym tygodniu

Bój o energetykę odnawialną chyba dobiegł końca – Sejm przyjął ustawę o OZE! Dzięki temu w sektorze energetyki pojawi się wiele miejsc pracy dla specjalistów. Przywrócono także taryfy gwarantowane. Możliwe, że dzięki temu oraz dotacjom wielu Polaków zainwestuje w fotowoltaikę.

Największa na świecie farma PV

Na kalifornijskiej pustyni Mojave uruchomiono największą na świecie farmę fotowoltaiczną, Instalacja składa się z 8,8 mln paneli fotowoltaicznych a jej moc wynosi 550 MW.

Prosument w ogniu kontrowersji

Według badania CBOS z listopada 2013 roku aż 70 proc. Polaków chce, aby polityka energetyczna oparta była przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii. Z kolei z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska (rok 2014) wynika, że 21 proc. Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne.

Regulacje dotyczące OZE wpłyną na wzrost zatrudnienia w energetyce

W sektorze energetyki na rynek pracy wpływać będą zmiany w prawodawstwie, czyli liberalizacja rynku gazu oraz regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii. Nowe prawo wymaga od firm energetycznych dostosowania pod względem regulacyjnym i rynkowym, a do tego będą poszukiwani specjaliści.

7,5 tys. zł dotacji na system fotowoltaiczny

Pojawiły się nowe środki na instalację systemu fotowoltaicznego dla osób fizycznych.

Eksploatacja prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej

Koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej nie stanowią wszystkich wydatków związanych z inwestycją. Planując montaż systemu PV należy zwrócić również uwagę na koszty jego eksploatacji, takie jak wymiana uszkodzonych paneli, mycie ich i odśnieżanie.

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród państw UE

Zanieczyszczone powietrze to przede wszystkim koszty gospodarcze. Dużo więcej kosztuje wyprodukowanie każdej kolejnej jednostki PKB, a tym samym spada konkurencyjność gospodarki. Innym skutkiem są możliwe problemy ze zdrowiem.

NFOŚiGW instytucją wdrażającą POIiŚ na lata 2014-2020

Na podstawie porozumienia NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca, będzie wykonywać zadania związane z realizacją POIiŚ.

Sejm przyjął ustawę OZE, przywrócono taryfy gwarantowane!

Zwolennicy poprawki posła Bramory uzyskali bezwzględną większość głosów dzięki której zapis ten został wprowadzony do ustawy OZE.