Log In / Sign In

Zobacz, co się działo w minionym tygodniu

Program Prosument pełen niedopowiedzeń

W wyniku współpracy setek firm powstała Koalicja Prosumencka, która rozgoryczona działaniami NFOŚiGW utworzyła list otwarty do Rady Nadzorczej BOŚ S. A. i Zarządu BOŚ S. A.

Dotacje dla OZE i sytuacja prosumentów – przegląd prasy

Parę słów o dotacjach, wpływie OZE na ceny energii oraz wydarzeniach branżowych.

Greenpeace zwraca uwagę na problem smogu

W lutym w Warszawie wskazania monitoringu jakości powietrza były zatrważające. Jedynie przez 6 dni lutego normy zanieczyszczenia powietrza szkodliwym dla zdrowia pyłem PM10 nie były przekroczone.

Coraz więcej prosumentów

W 2014 roku w Polsce zostało przyłączonych do sieci 535 instalacji prosumenckich. Całkowita moc mikroinstalacji OZE wzrosła o niemal 2,6 MW

„Najtańsza energia to energia zaoszczędzona”

„Najtańsza energia to energia zaoszczędzona” – hasło oddające intencje twórców modelu Trias Energetica byłoby doskonałą odpowiedzią na dzisiejsze problemy wynikające z rosnącego zapotrzebowania na energię, przy jej ograniczonej podaży.

Poprawka prosumencka może doprowadzić do obniżenia cen energii

Aby spadek cen był możliwy w Polsce, musi zostać zachowany podstawowy mechanizm rynkowy w postaci konkurencji. Po tym, jak w połowie pierwszej dekady XXI wieku w wyniku konsolidacji liczba spółek energetycznych w Polsce spadła z prawie 40 do 4, ceny energii poszły w górę.

Dobór mocy inwertera w instalacjach pv

Najważniejszym zadaniem projektanta systemów PV jest dobór odpowiedniego inwertera. Nawet przy bardzo dobrych jakościowo panelach fotowoltaicznych źle dobrany inwerter potrafi znacznie obniżyć sprawność całego układu.