Log In / Sign In

Zapowiadana nowelizacja ustawy OZE

nowelizacja ustawy OZE

fot. Piotr Drabik, Ministerstwo Gospodarki, flickr.com

Według informacji opublikowanych przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, według których planowane zmiany miały stanowić jedynie doprecyzowanie wcześniejszych zapisów, wiele wskazuje na to, że MG zakłada wprowadzenie gruntownych zmian zasad wsparcia dla Prosumentów. 

Czego będą dotyczyły zmiany?

Za przygotowanie projektu odpowiadać ma sekretarz stanu w MG, Jerzy W. Pietrewicz. Głównymi założeniami nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wsparcia dla prosumentów oraz dopasowanie treści ustawy do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa w zakresie energii i ochrony środowiska.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energetyki prezes URE Maciej Bando wskazał, że taryfy gwarantowane, które zakłada obecna wersja ustawy OZE (poprawka posła Bramory) znacznie zwiększą koszty dopłat do zielonej energii. Jego stanowisko może wskazywać, że nowelizacja ustawy OZE wprowadzi również obniżenie stawek gwarantowanych dla instalacji do 10 kW. Według Urzędu Regulacji Energetyki opłata OZE, przez taryfy  gwarantowane dla wytwórców, wzrośnie z planowanego poziomu 2,51 zł/MWh do 3,89 zł/MWh a co za tym idzie wzrośnie całkowity koszt energii elektrycznej u odbiorców.

Niedopowiedzenia w treści ustawy

Ustawa posiada liczne niedopowiedzenia, które wśród przyszłych inwestorów wprowadzają niemałe zamieszanie. Jedną z najczęściej poruszanych kwestii jest to, czy po przekroczeniu 300 MW mocy dla instalacji do 3 kW oraz 500 MW dla instalacji od 3 do 10 kW stała cena jednostkowa zakupu en.el. z mikroinstalacji  przestaje obowiązywać dla wszystkich powstałych w tym czasie mikroinstalacji czy tylko nowych, które zostały wybudowane po przekroczeniu określonych progów łącznej mocy systemów? Pełna niedopowiedzeń jest również kwestia samego monitoringu ilości powstałych instalacji. Dotychczas łączna ilość systemów OZE publikowana była w raportach URE, jednakże ich niska częstotliwość nie daje możliwości bieżącego śledzenia liczby czynnych źródeł energii odnawialnej. Kolejne często pojawiające się pytanie to czy stała cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji przysługuje za nadwyżkę oddaną do sieci czy za całą wytworzoną w miekroinstalacji energię.

Nowelizacja ustawy OZE

Jak podaje “Rzeczpospolita” nowelizacja ustawy  będzie procedowana z zachowaniem konsultacji społecznych a jej projekt powinien być gotowy w przeciągu najbliższych miesięcy. Urząd Regulacji Energetyki zakłada, że nowelizacja ustawy OZE pojawi się do końca roku. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło już pierwsze spotkanie z URE, które dotyczyć miało prac nad doprecyzowaniem przepisów i mechanizmów związanych z aukcjami OZE.

Obecny kształt ustawy OZE możecie znaleźć w artykule: Treść ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 źródło: reo/gramwzielone