Log In / Sign In

Instalacja fotowoltaiczna w Choroszczy – przetarg

< by J.Shultz Photography>

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy (woj. podlaskie) ogłasza przetarg nieograniczony – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie szpitala.

Realizowana instalacja na Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w SPP ZOZ w Choroszczy ma współpracować z siecią energetyczną zasilającą Zakład, jednak zabroniona jest dystrybucja ewentualnej nadwyżki produkcji energii elektrycznej generowanej w instalacji fotowoltaicznej do sieci energetyki zawodowej. Wymaga to wobec tego zastosowania układu automatyki, który zagwarantuje zużycie produkowanej energii w całości na terenie Zakładu.

 Instalacja fotowoltaiczna – zakres robót, montaż:

– instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych,

– dostawę i montaż 800 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 250W każdy,

– dostawę i montaż 120 sztuk wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych,

– dostawę i montaż inwerterów DC/AC,

– instalacji elektrycznych DC/AC systemu fotowoltaicznego,

– środków dodatkowej ochrony od porażeń,

– ochrony przeciwprzepięciowej,

– systemu monitoringu instalacji PV.

– systemu blokady dystrybucji energii generowanej w instalacji fotowoltaicznej do sieci,

– ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej,

– systemu ochrony obwodowej,

– uruchomienie i synchronizacje instalacji fotowoltaicznej i solarnej wraz z połączeniem do istniejących instalacji Szpitala,

– przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych.

 Instalacja fotowoltaiczna – moduły

Układ paneli fotowoltaicznych składa się z modułów polikrystalicznych o nominalnej mocy maksymalnej 250W z dodatnią tolerancją mocy 3%. Podstawowe parametry modułu w warunkach standardowych STC (AM 1,5; 1000W/m2; 25oC):

– moc min. 250 W;

– technologia krzemu polikrystalicznego;

– wyłącznie dodatnia tolerancja mocy;

– sprawność modułu nie mniejsza niż 15,3%;

– wolne od efektu PID;

– powierzchnia antyrefleksyjna;

– serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski. Serwis gwarancyjny winien być zapewniany przez producenta lub firm posiadających (niezależnie od kraju)

przeszkolenie i zgodę (umowę, upoważnienie itp.) producenta na serwisowanie ich na terenie Polski;

– moduły zgodne z normami CE, IEC61215, IEC61730

– gwarancja – min. 10 lat; dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej;

– współczynnik temperaturowy Voc nie mniejsza niż -0,34%;

– skrzynka przyłączeniowa min. IP65

– wytrzymałość na obciążenia śniegiem nie mniejsza niż 6000Pa (612 kg/m2).

Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm, a pojedyncze cele znajdują się pomiędzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem laminowane, co gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Całość objęta ramą aluminiową o grubości 45mm. Z uwagi na czwartą strefę obciążenia śniegiem zaprojektowano moduły o wytrzymałości na obciążenie statyczne 6000 Pa (~ 612 kg/m2)

Więcej informacji znaleźć można na stronie biuletynu zamawiającego

Oferty można składać do dnia 14 maja 2015 roku do godz. 10 do SPP ZOZ im. Dr St. Deresza, 16-070 Choroszcz, pl. Zygmunta Brodowicza 1