Log In / Sign In

Projektowanie PV- nowe reguły

Obniżenie cen urządzeń fotowoltaicznych, potrzeba redukcji kosztów miękkich (montaż, pozwolenia itp.) oraz coraz większy nacisk na optymalizację projektów instalacji PV to trzy najbardziej widoczne zjawiska na rynku fotowoltaiki.

Projektowanie PV dawniej i teraz

Dawniej stosowane reguły projektowania systemów fotowoltaicznych nie obowiązują już przy każdym nowym projekcie. Projektanci (jak i inwestorzy) kładą coraz większy nacisk na wysokie wartości zainstalowanej mocy na danym obszarze (a więc ilość zainstalowanych paneli), aniżeli wysokie wartości wyprodukowanej energii (jak najwyższy uzysk z panelu fotowoltaicznego).

Wybór pomiędzy ilością energii a ilością mocy na metr kwadratowy może mieć coraz większe znaczenie z uwagi na fakt, że panele są coraz tańsze, a dostępność powierzchni do rozmieszczenia paneli – zróżnicowana.

Jest parę technik, poprzez które możemy zwiększyć zainstalowaną moc systemu na danym obszarze, jest to np. optymalizacja odstępów między stringami paneli, zmiana kąta nachylenia, odchylenie od idealnej orientacji modułów, czy też wybór odpowiedniego inwertera. Na szczęście oprogramowanie takie jak aplikacja EasySolar umożliwia wykonanie symulacji każdego ze scenariuszy i wybór najlepszego dla konkretnego projektu.

Inwertery a projektowanie PV

Wybór rodzaju inwertera (centralny, modułowy, mikroinwerter) w zasadzie zawsze determinuje sposób rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Przykładowo, w przypadku zastosowania optymalizacji na poziomie modułów (optimizery, mikroinwerery), panele mogą być projektowane znacznie bliżej potencjalnego zacienienia, albo nawet w jego obrębie (np. w okresie zimowym na półkuli północnej). Dzieje się tak dlatego, że w panele zintegrowane z tymi urządzeniami są mniej podatne na straty spowodowane zacienieniem.

Nachylenie i odstępy między rzędami

W przypadku instalacji usytuowanych na powierzchni płaskiej, w teorii istotne jest zapewnienie takiej odległości między stringami, aby panele nie zacieniały się wzajemnie. Odległości są obliczane najczęściej dla 22 grudnia (dla półkuli północnej), gdy słońce góruje najniżej nad horyzontem. Jednak czasami odległości między stringami mogą być zredukowane kosztem niewielkiego lub okresowego zacienienia. Bliższe umieszczenie paneli odnacza wyższą zainstalowaną moc instalacji. Takie podejście jest również stosowane w systemach montażu typu wschód-zachód, gdzie dodatkowo redukuje się kąt nachylenia paneli  (ok. 15 stopni).

Azymut

Większość dachów nie posiada powierzchni, która jest ustawiona idealnie w kierunku południowym, który uznawany jest za optymalny (półkula północna). Co więcej, w projektach instalacji przydomowych, szczególnie istotna jest estetyka wykonania instalacji. Dlatego projektanci, coraz częściej rozmieszczają panele wzdłuż linii obiektu, a nie idealnie w kierunku południa. Coraz popularniejsze stają się również instalacje montowane na dachach ustawionych w kierunku wschodnim i zachodnim, z uwagi na brak korelacji między czasem najwyższej produkcji z paneli a najwyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w sektorze mieszkalnym.

Aby wykonać symulację uzysku z różnego sposobu ustawienia paneli, wypróbuj aplikację EasySolar.

Czytaj więcej na stronie EasySolar.

EasySolar