Log In / Sign In

Pogoda dla prosumenta

W kwietniu ruszył nabór wniosków do programu „Prosument”. Czy warto zostać prosumentem? Które technologie OZE będą odpowiednie dla Twojego domu? Jak obliczyć koszty instalacji? Gdzie znaleźć sprawdzonych wykonawców? Jak sfinansować całą inwestycję? Skąd wziąć odpowiedzi na tak wiele pytań, szczególnie, że w meandrach programu „Prosument” NFOŚiGW oraz wymaganiach BOŚ Banku nietrudno się pogubić.

Odpowiedzi niesie „Pogoda dla prosumenta”, projekt edukacyjny obejmuje zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Jego ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie.

Kim jest prosument?

Na początek wyjaśnijmy, kim jest prosument. Prosument to podmiot (w tym także osoba fizyczna), który wytwarza energię w mikroinstalacji i zużywa ją głównie na własne potrzeby, zaś ewentualną nadwyżkę sprzedaje do sieci, przy czym ta sprzedaż nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej, ani nie stanowi głównego źródła dochodu.

Jak zostać prosumentem?

Aby zostać prosumentem należy zainstalować i uruchomić u siebie mikroinstalację pozwalającą na wytwarzanie energii elektrycznej lub energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem (tzw. mikrokogeneracja). Instalacje prosumenckie umożliwiają skorzystanie z dotacji udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków ruszył w kwietniu br.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlegają źródła energii elektrycznej (moc do 40 KWe), tj. systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie), a także źródła ciepła (moc do 300 kWt), tj. kotły na biomasę, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Bądź poinformowany!

A jak otrzymać takie wsparcie finansowe? Jak wygląda sposób finansowania? Do kogo należy się zwrócić?  Tego można dowiedzieć się podczas spotkań informacyjnych organizowanych w ramach projektu „Pogoda dla prosumenta”, gdzie prezentowana jest niezbędna wiedza na temat efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz sposoby na obniżenie rachunków. Uczestnicy poznają możliwości dofinansowania do zakupu własnych małych- i mikroinstalacji OŹE. Osoby fizyczne planujące zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, czy kotłów na biomasę, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, biorący udział w infoseminariach, zapoznają się z dobrymi praktykami. Mogą także porozmawiać z ekspertami i rozwiać swoje wątpliwości w kwestii kosztów, czy opłacalności inwestycji. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny a terminy i lokalizacje bieżących spotkań znajdują się na stronie: http://pogodadlaprosumenta.pl/kalendarium/

Asystent prosumenta, webinaria czy audyt?

Korzystając z przygotowywanych w ramach projektu narzędzi online zainteresowani zdobędą wiedzę konieczną do ustalenia faktycznego zapotrzebowania budynku na energię. Jednym z narzędzi będzie już wkrótce Asystent Prosumenta, który pomoże w podjęciu decyzji inwestycyjnej, dobierze urządzenia OŹE i skalkuluje korzyści finansowe płynące z tytułu wykorzystania instalacji pozyskujących energię ze słońca, wiatru, ziemi i wody.
W ramach projektu „Pogoda dla prosumenta” przygotowane będą również webinaria z ekspertami oraz animowane filmy edukacyjne poświęcone tematyce wytwarzania energii cieplnej. Co więcej, zainteresowani będą mogli bezpłatnie skorzystać z usługi audytu prosumenckiego, która przyniesie m.in. ocenę warunków lokalizacyjnych zastosowania prosumenckich rozwiązań energetycznych opartych na OŹE i pomoże określić brzegowe parametry techniczno-ekonomiczne instalacji. Ponadto audyt wykaże bilans energetyczny, ekologiczny i ekonomiczny dla danych rozwiązań i wskaże najważniejsze elementy procesu inwestycyjnego.

Więcej informacji nt. programu NFOŚIGW „PROSUMENT” oraz narzędzi wspomagających podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu znajdziesz na stronie www.pogodadlaprosumenta.pl

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia „Pogoda dla prosumenta” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość.