Log In / Sign In

Na co zwracać uwagę przy doborze paneli PV?

Panele fotowoltaiczne to jeden z najważniejszych elementów instalacji PV. Nie tylko stanowią one połowę jej kosztów, ale także decydują o ilości wyprodukowanej energii przez system. W związku z tym wszyscy, a w szczególności dopiero wchodzący na rynek instalatorzy powinni zadbać o to by zaopatrywać swoich klientów w panele wysokiej jakości.  Tylko takie produkty zapewnią nam brak reklamacji i zadowolenie klienta. Pamiętajmy również o tym, że zadowolony klient to najlepsza reklama, szczególnie w branży instalatorskiej.

Dla większości instalatorów podstawowym kryterium doboru urządzeń jest ich sprawność oraz cena jednostkowa wyrażona w [PLN/Wp]. Niestety tylko niewielki odsetek początkujących przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jedyne parametry, które należy brać pod uwagę. Poza sprawnością i ceną modułów fotowoltaicznych powinniśmy brać pod uwagę również:

Awaryjność paneli

Na którą składa się szereg czynników, takich jak odporność na zacienienie, uszkodzenia mechaniczne czy podwyższone temperatury.  Jest to element kluczowy, gdyż w przypadku zaistnienia awarii może przesądzić o opłacalności danej inwestycji. W związku z czym powinniśmy zawsze wybierać panele renomowanych producentów a przy ich instalacji korzystać z usług doświadczonych instalatorów.

Popularność producenta

Pozwalająca nam zweryfikowanie jakości i żywotność rozważanych przez nas paneli PV. Ważną cechą dostawcy paneli PV jest również dobry kontakt, krótki czas dostawy oraz wielkość sieci dystrybucyjnej, która nie tylko skróci czas oczekiwania na zamówione towary ale również ułatwi ewentualną reklamację produktów.

Temperature Coefficient of Power

Temperaturowy współczynnik mocy, pozwalający określić spadek wydajności paneli w czasie występowania podwyższonej temperatury. Najczęściej wynosi on od około -0.24%/°C, w przypadku paneli cienkowarstwowych, do nawet -0.45%/°C w przypadku paneli mono- i polikrystalicznych. Przy czym są to wartości określane względem nominalnej temperatury paneli przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C.

Spadek mocy maksymalnej w czasie

Z biegiem lat moc maksymalna użytkowanych paneli fotowoltaicznych będzie spadać. Jest to zjawisko całkowicie naturalne a jego przebieg powinien być opisany w charakterystyce panelu udostępnianej przez producenta. W przypadku większości paneli wynosi on około 1% rocznie.

Moc uzyskiwana w mniej sprzyjających warunkach

Moc paneli fotowoltaicznych przedstawiana przez producenta (określana w Wp), jest zawsze wartością maksymalną uzyskaną w warunkach laboratoryjnych STC (Standard Test Conditions). Badania te są prowadzone przy natężeniu promieniowania słonecznego na poziomie 1000 W/m2, temperaturze 25°C i spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery równej 1,5. W praktyce parametry te są prawie niemożliwe do uzyskania. W związku z tym przy doborze paneli powinno się także przeanalizować dodatkowe informacje dotyczące ich charakterystyki pracy w mniej sprzyjających warunkach.

Kompatybilność z innymi podzespołami

Przy doborze paneli należy również mieć na uwadze, że panele cienkowarstwowe w przeciwieństwie do dominujących na rynku paneli poli- i monokrystalicznych wymagają z racji wykonania w technologii bezramkowej innych stelaży. Co więcej ze względu na parametry pracy tychże paneli nie będą one współpracować prawidłowo ze wszystkimi dostępnymi na rynku inwerterami.

Korozja warstwy EVA

Warstwa EVA (Ethylene-vinyl acetate) to cienka w pełni przeźroczysta warstwa izolacyjna umieszczana na powierzchni modułów fotowoltaicznych. Niestety w przypadku zastosowania do jej produkcji niskiej jakości materiałów lub niepoprawnego jej zainstalowania może dojść zmniejszenia jej przezroczystości, co oczywiście przełoży się na znaczny spadek wydajności modułów. W związku z tym dobierając panele fotowoltaiczne zawsze powinnyśmy upewnić się, że ich producent wykonał je przy użyciu technologi uniemożliwiających degradację warstwy EVA.

Jak widać, podczas doboru naszych paneli musimy dokładnie przeanalizować wiele parametrów. Niemniej jednak, tylko taka analiza jest w stanie zagwarantować nam, że wybrane przez nas produkty spełnią oczekiwania nasze i naszych klientów. By stworzyć projekt instalacji PV skorzystaj z aplikacji EasySolar. Pozwoli ona na szybkie stworzenie projektu instalacji oraz przygotowanie oferty dla klienta. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się czegoś o rodzajach paneli fotowoltaicznych koniecznie przeczytaj nasz poprzedni artykuł !!!