Log In / Sign In

Praca dla 5-7 tys. inżynierów w OZE

Czy trudny okres dla odnawialnych źródeł energii już się zakończył?
Wszystko na to wskazuje. Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej tempo rozwoju branży OZE w Polsce będzie na poziomie 15-17% rocznie.

Praca dla inżynierów OZE

Branża OZE w Polsce w ostatnich latach przeżywała trudny okres. Głównym powodem tej sytuacji był brak unormowań prawnych dotyczących OZE. Jednak od 1 stycznia 2016 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii ma się to zmienić. Choć wiadomo już, że część ustawy nie wejdzie w życie wraz z początkiem nowego roku, to i tak przyszłość branży rysuje się w jasnych barwach. Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej w okresie najbliższych 4-5 lat można spodziewać się inwestycji w nowe źródła OZE na poziomie 15 GW w źródłach elektrycznych i 9 GW w cieplnych.  A to przełoży się na 15-17% roczne tempo wzrostu branży  i nowe miejsca pracy w sektorze OZE.

Dofinansowanie do instalacji OZE

Dodatkowym czynnikiem, którego oddziaływanie na rozwój branży OZE może okazać się kluczowe, jest dostępność puli unijnych środków finansowych na lata 2014-2020. Budżet ten to 38 mld zł, przeznaczonych na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, do których z całą pewnością można zaliczyć inwestycje w odnawialne źródła energii.

W którym sektorze OZE powstanie najwięcej miejsc pracy?

Według statystyk prowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej obecnym liderem w liczbie osób zatrudnionych w branży OZE jest fotowoltaika, która generuje blisko 2,5 mln miejsc pracy, co stanowi prawie jedną trzecią całkowitej liczby osób zatrudnionych w branży. Nieco gorzej w rankingu wypada sektor biopaliw z liczbą osób zatrudnionych na poziomie 1,8 mln. Na ostatnim miejscu podium znalazł się energetyka wiatrowa – ok. 1 mln osób.

Nie trudno dostrzec, ekspansji odnawialnych źródeł energii na runku światowym, czy też polskim.  Trend powstawania inwestycji OZE najlepiej przedstawia wykres znajdujący się poniżej.

Wykres doskonale obrazuje ogromnym potencjał rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. W ciągu ostatniej dekady moc powstałych instalacji odnawialnych źródeł energii podwoiła się, co jest najlepszym dowodem na słuszność inwestowania w nowe moce produkcyjne pochodzące z OZE.

Nawet 7 tysięcy nowych miejsc pracy w odnawialnych źródłach energii

Jak szacują eksperci firmy Bergman Engineering, która specjalizuje się w rekrutacji inżynierów, w najbliższych latach sektor OZE potrzebować będzie ok. 5-7 tys. inżynierów.  „Do realizacji inwestycji mających produkować energię z odnawialnych źródeł energii pracodawcy zazwyczaj poszukują doświadczonych inżynierów z wyspecjalizowanymi kompetencjami. Nie rzadko sięgają po zagranicznych specjalistów, którzy wdrażali podobne projekty np. w Niemczech. Preferowaną formą zatrudnienia w takich przypadkach jest kontrakt, czyli zatrudnienie w ramach projektu” – tłumaczy prezes firmy Bergman Engineering, Tomasz Szpikowski. Poza inżynierami pracę znajdą również monterzy, spawacze, budowlańcy oraz projektanci.

inż. PS