Log In / Sign In

Targi POL-ECO-SYSTEM także na wiosnę

POL-ECO-SYSTEMW dniach 20-22 kwietnia 2016 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbędzie się pierwsza edycja targów POL-ECO-SYSTEM Silesia. Tematem przewodnim będzie rewitalizacja terenów poprzemysłowych, ale nie zabraknie zagadnień związanych z odpadami czy recyklingiem.

POL-ECO-SYSTEM Silesia to nowa inicjatywa Międzynarodowych Targów Poznańskich, która odbędzie się w pierwszym półroczu na Górnym Śląsku. Wiosenna edycja targów POL-ECO-SYSTEM odbędzie się w Katowicach w dniach 20-22.04.2016 r., a jesienna – tradycyjnie w Poznaniu w dniach 11-14.10.2016 r.

Zakres ekspozycji POL-ECO-SYSTEM Silesia w Katowicach obejmować będzie zagadnienia związane z problematyką rewitalizacji obszarów miejskich, odpady i recykling, gospodarkę komunalną, energią odnawialną i technologie ochrony środowiska.

Partnerem merytorycznym kwietniowej odsłony targów POL-ECO-SYSTEM Silesia jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic. Tematem przewodnim wydarzenia jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych.

Głównym punktem targów POL-ECO-SYSTEM Silesia będzie konferencja pt. „Błękitno-zielona infrastruktura w miastach” dedykowana dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę zieloną, gospodarkę wodną (wody opadowe), adaptację do zmian klimatu, oraz do architektów i urbanistów.

Narodowy Program Rewitalizacji Miast zakłada wydanie do 2020 r. 25 mld zł pochodzących z funduszy europejskich na ten cel. Biorąc pod uwagę, że rząd planuje jeszcze dołożyć do tego także środki z budżetu oraz poszukiwać lokalnych partnerów jest szansa na to, by tereny poprzemysłowe, powojskowe czy postoczniowe zyskały szansę na drugie życie. Region Śląska jest bardzo dobrym tego przykładem – zwłaszcza Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, w którym targi będą się odbywać.

Wiosenne targi POL-ECO-SYSTEM Silesia – 20-22.04.2016 r., Katowice.

Jesienne targi POL-ECO-SYSTEM – 11-14.10.2016 r., Poznań.

Więcej na: www.polecosystem.pl/polecosystem_silesia