Log In / Sign In

Nowe zasady rozliczeń dla prosumentów

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, www.me.gov.pl

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, www.me.gov.pl

Jak poinformowało Ministerstwo Energii, w resorcie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace projektowe dotyczą regulacji kluczowych rozdziałów ustawy jak np. rozdział czwarty, którego wejście w życie zostało odroczone i ma nastąpić 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Energii, nowelizacja: obejmie m. in. zagadnienia związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach i wyraźnie rozgraniczona zostanie tu działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

Propozycja Ministerstwa Energii dla prosumentów

W miniony piątek tj. (11.03.2016 r.) odbyły się zorganizowane przez Ministerstwo Energii konsultacje społeczne w sprawie prosumenta. Podczas spotkania resort za pośrednictwem Wiceministra Energii Andrzeja Piotrowskiego przedstawił zarys swoich propozycji.

Konsultacje społeczne w sprawie Prosumenta, www.me.gov.pl

Konsultacje społeczne w sprawie prosumentów, www.me.gov.pl

Do głównych postulatów ogłoszonych przez Ministerstwo należy zaliczyć:

 • Zmiana definicji prosumenta: Chcielibyśmy go zdefiniować jako osobę fizyczną, która oczywiście może prowadzić działalność gospodarczą, a jej celem nie jest osiąganie przychodów z wytwarzania energii elektrycznej – zaznaczył wiceminister Piotrowski.
 • Systemu rabatów/opustów dla osób wytwarzających nadwyżki energii – Piotrowski zauważył, że prosumenci wprowadzający energię elektryczną do sieci mogliby uzyskać prawo do uzyskania opustu/rabatu na energię, którą w zamian z sieci odbiorą – Taką propozycję, chcemy przedyskutować i liczymy na państwa opinie.
 • Propozycja Ministerstwa Energii polega na zasadzie, że każda 1 kWh odprowadzona do sieci będzie tytułem do odebrania 0,7 kWh przez prosumenta.
 • Okres bilansowania – rok.
 • Prosument nie płaci podatku, gdyż nie osiąga przychodu.
 • Brak taryf gwarantowanych.
 • Brak określonej liczby prosumentów.
 • Brak konkretnego okresu działania net-meteringu.
 • Brak określonego mocowego przedziału instalacji.
 • Wytwórca posiada prawo do reklamacji.
 • Prosument chcący sprzedać energię elektryczną, będzie musiał podpisać umowę na dostawę energii ze sprzedawcą, który będzie skłonny ją kupić.
  – Będzie miał on wybór, albo podpisze umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, albo z innym podmiotem, który ma na tym obszarze największą ilość odbiorców, i który zostanie wyznaczony do jej kupienia. W tym przypadku należy przyjąć jednak pewne wskaźniki.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Energii.