Log In / Sign In

Już 2,8 miliona osób zatrudnionych w PV! Będzie więcej?

Jak informuje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej – IRENA – w opublikowanym niedawno raporcie Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2016. zatrudnienie w branży OZE po raz kolejny wzrosło i w roku 2015 wyniosło aż 8,1 miliona osób.

Jest to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5%.

Gdzie najwięcej miejsc pracy w OZE? 

W roku 2015 najwięcej miejsc pracy w sektorze OZE odnotowano kolejno w Chinach, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Indii, Japonii i Niemczech. Zatrudnienie nieustannie przesuwa się w kierunku Azji – udział tego kontynentu w globalnym zatrudnieniu w sektorze OZE wzrósł aż do 60%.

Zatrudnienie w sektorze OZE na świecie, www.irena.org

Która branża OZE zatrudnia najwięcej pracowników?

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej – IRENA – największym pracodawcą w sektorze OZE była branża fotowoltaiczna, zatrudniająca 2,8 miliona osób. Co istotne, w stosunku do 2014 roku odnotowano wzrost zatrudnienia o 11%.

Wzrost zatrudnienia w PV odnotowano w Japonii oraz Stanach Zjednoczonych, stabilizację w Chinach, natomiast spadek na terenie Unii Europejskiej.

Na kolejnych miejscach w rankingu pracodawców OZE znalazły się branże biopaliw, czy wiatrowa, co bardzo dobrze obrazuje poniższa rycina.

Zatrudnienie w sektorze OZE na świecie, z podziałem na branże, www.irena.org

Zatrudnienie w sektorze OZE na świecie, z podziałem na branże, www.irena.org

Treść raportu w całości dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej International Renewable Energy Agency

Jak kształtuje się zatrudnienie w OZE w Polsce?

Jak wynika z raportu, Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej,  przedstawionego na początku tego miesiąca przez Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), zatrudnienie na koniec 2014 r. w polskim sektorze odnawialnych źródeł energii (produkcja urządzeń dla OZE) wynosiło niemal 38 tys. osób.

Zdaniem IEO: Polska z 3 proc. udziałem zatrudnienia w branży OZE nie wykorzystuje w pełni potencjału tworzenia miejsc pracy w tym obszarze. Najważniejszym, a z perspektywy możliwości eksportowych – wręcz nieograniczonym źródłem zwiększania zatrudnienia w energetyce odnawialnej jest krajowa produkcja urządzeń.

Treść raportu w całości dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO)

inż. PS