Log In / Sign In

Ustawa OZE przegłosowana przez Sejm

4889055078_73a85bb8ed_bW dniu dzisiejszym Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Podczas posiedzenia przyjęta została poprawka ustawy OZE posła PSL Artura Bramory, która wcześniej została skrytykowana przez komisję ds. energetyki i surowców energetycznych, klub PO a nawet przewodniczącego PSL.

Ustawa OZE została przyjęta po ok. pięciu latach prac. W głosowaniu posłowie oddali 238 głosów popierających przyjęcie ustawy, 167 z nich głosowało przeciw i 36 wstrzymało się od głosu. Poprawka prosumencka zecyduje m.in. o obowiązku zakupu energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW po stałej cenie określonej na kolejne 15 lat. Dla energii promieniowania słonecznego kwota ta będzie wynosiła 0,75 zł za 1 kWh. Systemy od 3 kW do 10 kW (dla pierwszych 500 MW) otrzymają taryfy gwarantowane – 0,65 zł za 1 kWh dla energii słonecznej.

Uchwalona przez Sejm ustawa OZE zostanie przekazana do odpowiednich komisji, które w przeciągu maksymalnie 18 dni zobowiązane są do przedstawienia stanowiska Senatu w sprawie ustawy. Następnie odbędzie się posiedzenie Senatu, który od momentu przekazania ustawy ma 30 dni na przyjęcie uchwały. Jeżeli do tego czasu nie zostaną wprowadzone poprawki lub nie zostanie ona odrzucona, zostanie uznana za przyjętą w formie przedstawionej przez Sejm. Od momentu przedstawienia ostatecznej wersji ustawy Prezydent RP ma 21 dni na ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw.