Log In / Sign In

Instalacja prosumencka – zabezpieczenia elektryczne

instalacja prosumenckaInstalacje prosumenckie są coraz bardziej popularne w Polsce i dają możliwość praktycznie każdemu kto ma dom jednorodzinny, zarabiania na produkcji energii elektrycznej. Jednym słowem, prawie każdy z nas może być właścicielem elektrowni zintegrowanej z własnym domem. Każdy właściciel domu, który nie jest wykwalifikowanym inżynierem ani elektrykiem może mieć na swoim domu niebezpieczne urządzenie elektryczne, dlatego właśnie instalacje prosumenckie powinny być maksymalnie chronione.

Instalacja prosumencka, zagrożenia

Zagrożenia jakie stwarza instalacja fotowoltaiczna można podzielić na 3 grupy:

  •  – zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
  •  – zagrożenia pożaru
  •   zagrożenia związane z uszkodzeniem innych urządzeń elektrycznych w domu

Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym

W instalacjach prosumenckich należy położyć największy nacisk właśnie na zabezpieczenie domowników przed porażeniem, ponieważ są oni zazwyczaj osobami niewykwalifikowanymi które mogą mieć dostęp do elektrowni fotowoltaicznej. Po stronie prądu stałego instalacja fotowoltaiczna jest źródłem prądu o wartości zazwyczaj ok. 5-8 A przy napięciu sięgającym nawet 1000 V. Dopuszczalna wartość prądu stałego płynącego długotrwale przez ciało człowieka wynosi 70 mA, a maksymalne napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale w warunkach normalnych wynosi 120 V. Prąd stały przepływający przez ciało człowieka o wartości powyżej 0,5 A może wywołać migotanie komór serca oraz przy dłuższym czasie przepływu inne poważne skutki patofizjologiczne, takie jak oparzenia. Panele fotowoltaiczne są źródłem prądu o znacznie wyższej wartości, dlatego stanowią zagrożenie. Aby doszło do porażenia, prąd musi przepłynąć przez ciało człowieka pomiędzy biegunami dodatnim i ujemnym instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne są zazwyczaj wykonane w II klasie izolacji i bieguny nie są uziemione. Przewody mają izolację podwójną i wzmocnioną. Są to bardzo ważne szczegóły stanowiące właśnie ochronę przeciwporażeniową. Najbardziej istotna jest jednak ochrona przeciwporażeniowa podstawowa, czyli maksymalne ograniczenie dostępu do elementów instalacji. Mowa tutaj o panelach, przewodach, połączeniach, skrzynkach z zabezpieczeniami i o inwerterze. Osoby niewykwalifikowane nie mogą mieć dostępu do tych elementów.

Zagrożenia pożaru, instalacje prosumenckie

Instalacja fotowoltaiczna może być przyczyną pożaru całego budynku. Pożar mogą wywołać same panele fotowoltaiczne i takie sytuacje miały już miejsce w krajach zachodnich. Przyczyną pożaru mogą także być zwarcia w instalacji, uderzenie pioruna, oraz nieumiejętne rozłączanie instalacji. Pierwsza z przyczyn jest związana częściowo z panelami fotowoltaicznymi kiepskiej jakości, ale także z niewłaściwie dobranymi zabezpieczeniami elektrycznymi. Pozostałe wymienione przyczyny pożaru są związane już głównie z niewłaściwym zabezpieczeniem strony DC instalacji fotowoltaicznej. Bardzo ważnymi zabezpieczeniami, szczególnie w instalacjach prosumenckich są:

  •   instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa
  •   bezpieczniki PV
  •   rozłączniki i wyłączniki DC

Zabezpieczenia te muszą być dobrane umiejętnie nie tylko z uwzględnieniem tego, że jest to instalacja elektryczna prądu stałego, ale również tego, że jest to instalacja fotowoltaiczna. Nieprawidłowy dobór zabezpieczeń to po prostu przysłowiowe wyrzucenie pieniędzy w błoto, ponieważ nie będą one stanowiły żadnego zabezpieczenia instalacji.

Zagrożenia związane z uszkodzeniem innych urządzeń elektrycznych w domu

Zagrożenia te są wywołane przez przepięcia w instalacji fotowoltaicznej oraz przez uderzenie pioruna. Ochronę zapewnia się poprzez właściwy dobór zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i poprawne ich instalowanie oraz poprawny projekt i wykonanie instalacji odgromowej. Istotne są takie aspekty jak: odpowiednie odstępy pomiędzy panelami a elementami instalacji odgromowej, odpowiednie wysokości i rozmieszczenie zwodów pionowych, właściwy dobór zabezpieczeń przeciwprzepięciowych po stronie DC oraz AC instalacji. Ważnymi parametrami zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, na które należy zwrócić szczególną uwagę są: ich klasa (I, II lub B, C), dopuszczalne napięcie pracy i rodzaj prądu (stały, przemienny). Błąd na etapie projektu, doboru lub wykonawstwa może być równoznaczny z brakiem zabezpieczenia.

  .  

Specjalista portalu inżynierPV:

mgr inż. Maciej Dolata

Więcej publikacji dotyczących elektroenergetyki szukaj na:

http://maciejdolata.inelt.pl

 

mgr inż. Maciej Dolata – wieloletni praktyk inżynier elektryk, doktorant na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz członek SEP. Na co dzień prowadzi firmę elektrotechniczną Inelt, oraz jest autorem bloga elektrycznego maciejdolata.inelt.pl. Fotowoltaiką czynnie zajmuje się od kilku lat występując jako specjalista na szkoleniach, pisząc artykuły i publikacje techniczne oraz budując i uruchamiając instalacje fotowoltaiczne.