Log In / Sign In

Przetarg na dostawę i montaż instalacji PV o mocy 40 kW

Money, Bundle of Cash, flickr.com

Money, Bundle of Cash, flickr.com

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (woj. Podlaskie) ogłasza przetarg na dostawę instalacji fotowoltaicznej i jej montaż na dachu budynku garażowo-magazynowym.

Łączna moc zainstalowana systemu będzie wynosiła 40 kWp. W projekcie przewiduje się zastosowanie paneli o mocy 250 W, w ilości 160 sztuk. Instalacja zostanie rozmieszczona w orientacji wschód – zachód. Do każdego z dwóch inwerterów podłączone zostaną 4 rzędy paneli, po 20 sztuk każdy. Nadwyżki wyprodukowanej energii będą sprzedawane do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 – uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń i decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia,

 – wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót instalacyjnych,

  przebudowa rozdzielnicy głównej nn,

  przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej,

  uruchomienie wykonanej instalacji PV,

  przeszkolenie zamawiającego w zakresie obsługi systemu fotowoltaicznego.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce mieszczącej się przy ul. 11 listopada 4, do dnia 30.01.2015 r. do godziny 12:00. Wymagany termin realizacji zamówienia to 31.03.2015 r. Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziesz TUTAJ.