Log In / Sign In

Farma PV na zrekultywowanym terenie wysypiska

farma pv

Jonathan Potts, Solar Farm, fot. flickr.com

W Kukince koło Ustronia Morskiego na zrekultywowanym  terenie wysypiska śmieci powstanie farma PV. Produkcja energii rozpocznie się już w najbliższych miesiącach.

Pierwsza taka farma PV w Polsce

Budowa instalacji na terenie byłego wysypiska to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Na obszarach zrekultywowanych po składowiskach odpadów obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów przez okres 50 lat od ich zamknięcia. W większości przypadków tereny te pozostają niezagospodarowanymi użytkami, jednak Gminie Ustronie Morskie udało się zdobyć pozwolenie na zabudowę obszaru farmą fotowoltaiczną.

Farma PV o mocy 1MW

Elektrownia słoneczna zajmie powierzchnię 2 ha a jej moc będzie wynosiła 1 MW. Produkowana przez nią energia ma zasilić infrastrukturę gminy, pozwalając tym samym na obniżenie jej wydatków o ok. 80-90%, co przekłada się na oszczędności rzędu 1 mln zł rocznie.

Farma PV z unijnej dotacji

Łączny koszt inwestycji to 9,32 mln zł. Znaczną część tej kwoty, czyli 3 mln zł, pochłonie rekultywacja terenu. Na budowę farmy Gmina Ustronie Morskie pozyskała unijną dotację w wysokości 2,64 mln zł, pochodzącą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r.