Log In / Sign In

Fotowoltaika tanieje najszybciej

fotowoltaikaPodczas konferencji World Future Energy w Abu Dhabi, Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej przedstawiła raport kosztów generowanych przez zieloną energię w 2014 roku.

Według danych przedstawionych przez IRENA (International Renewable Energy Agency) fotowoltaika to najszybciej taniejąca technologia OZE. Duże farmy fotowoltaiczne w ciągu ostatnich 4 lat odnotowały spadek kosztów produkcji energii elektrycznej o 50%. W przypadku mniejszych instalacji jest to nawet 70%. Koszt wyprodukowania 1 kWh bez wsparcia finansowego w niektórych regionach świata wynosi 0,06 dolara, podczas gdy produkcja energii przy wykorzystaniu paliw kopalnych sięga kwoty od 0,07 dolara do 0,19 dolara za 1 kWh.

Analiza zawiera w sobie nie tylko koszty zakupu systemu, ale i analizę kosztów związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniem powietrza, wpływem na stan zdrowia człowieka. Treść raportu podkreśla, że energetyka odnawialna stała się opłacalna już w wielu rejonach świata, a dalszy rozwój technologii i spadek kosztów pozwolą na zwiększenie zakresu jej wykorzystania.

Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej