Log In / Sign In

Jak korzystać z programu Prosument poprzez banki?

Zakończył się nabór wniosków banków, które będą brały udział w programie Prosument. Zadziwiający jest fakt, że na współpracę przy programie zdecydował się i spełnił warunki wyłącznie Bank Ochrony Środowiska. To on rozdysponuje środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na program. Zapytaliśmy Witolda Maziarza z NFOŚiGW jak będzie można korzystać z programu poprzez banki?

W Senacie cały czas ważą się losy Ustawy o OZE. Główną rolę w głosowaniu odgrywa tzw. poprawka prosumencka, która wprowadza taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji do 3 i 10 kW. Jeszcze dzisiaj Senat zagłosuje za lub przeciw Ustawie, jednak podczas środowego posiedzenia senackich komisji wypracowano stanowisko odrzucenia poprawki prosumenckiej. Jeśli poprawka prosumencka zostanie odrzucona, Ustawa wraca do Sejmu, gdzie musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Zobacz szczegóły procesu legislacyjnego Ustawy o OZE. Nadziei przyszłym właścicielom mikroinstalacji może dodawać fakt, że partia PSL zamierza przyjąć wspólne stanowisko za przyjęciem poprawki podczas głosowania w Sejmie. Niestety parta PIS, obrała zgoła przeciwny kierunek.  Przyjrzyjmy się zatem możliwościom korzystania z taryf i programu Prosument, jakie istnieją przez i po wejściu w życie Ustawy.

Środki dostępne w programie Prosument

Przypomnijmy, że budżet programu Prosument to łącznie 800 mln złotych. Środki te są przydzielane poprzez samorządy, WFOŚiGW oraz banki. Jedynym bankiem, który wziął udział w pierwszym naborze i spełnił kryteria funduszu jest BOŚ. Nie jest jednak wykluczone przeprowadzenie kolejnego naboru dla banków. Cały czas pozostaje też aktywne ubieganie się poprzez samorządy oraz Wojewódzkie Fundusze.

W okresie pilotażowym, bank ma otrzymać 200 mln złotych na dotacje oraz kredyty preferencyjne. W pierwszej transzy BOŚ otrzyma 20 mln złotych, a następnie będzie się mógł ubiegać o kolejne transze.

Kiedy bank udostępni środki? Na jakich warunkach?

Jeszcze w tym miesiącu podpisana zostanie umowa między funduszem a Bankiem Ochrony Środowiska. Jak komentuje zapytany przez nas Witold Maziarz z NFOŚiGW, środki z Prosumenta będą dostępnepo przygotowaniu oferty przez bank. Jak dodaje Piotr Lemberg, rzecznik NFOŚiGW, może być to przełom marca i kwietnia br.

Oprocentowanie, maksymalny okres kredytowania oraz maksymalna prowizja jest określona przez NFOŚiGW i jest stała. – mówi dalej Witold Maziarz – Natomiast terminy rozpatrywania wniosków, zasady oceny zdolności oraz wiarygodności finansowe, a także kwestia zabezpieczeń będzie przebiegało już według procedur BOŚ. Dodaje również, że program pilotażowy obejmuje umowy zawierane w latach 2014-2015 z możliwością wypłat do końca 2017 r.

Czy możliwe jest potencjalne połączenie pomocy z programu Prosument z taryfami gwarantowanymi?

Taryfy gwarantowane mogą zapewnić mikroinstalacjom dużo wyższe zyski niż dotychczas. Istniejące dzisiaj przepisy nie wykluczają połączenia pomocy z programu Prosument z taryfami FIT zapoponowanymi w poprawce prosumenckiej (nota bene dzisiaj głosowanej w Senacie). Jednak, jak zaznacza Witold Maziarz, będzie to przedmiotem analizy po zakończeniu prac nad Ustawą o OZE.

Jak wypłacane są środki z Prosumenta?

– Sposób rozliczania środków z programu Prosument zależy od dystrybucji środków (samorządy, wojewódzkie fundusze, banki) – mówi Witold Maziarz. – W przypadku banków kredyt może być wypłacany w transzach w trakcie realizacji, a dotacja po zakończeniu przedsięwzięcia. Warunkiem rozliczenia przedsięwzięcia i wypłaty dotacji jest przedstawienie umowy na wprowadzanie energii do sieci.

Czy w projekcie koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej składanym łącznie z wnioskiem o dotację musi zostać uwzględniona instalacja odgromowa oraz licznik? Czy projekty muszą być podpisane przez uprawnionego projektanta?  

Zgodnie z wymaganiami technicznymi projekt instalacji musi być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Projekt musi uwzględniać licznik – może być to licznik w falowniku – oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe i odgromowe, o ile ich stosowanie wynika z przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk. – odpowiada Witold Maziarz

Od którego momentu naliczany jest maksymalny czas realizacji inwestycji?

Czas realizacji liczy sie od zawarcia umowy kredytu z dotacja do podpisania protokołu odbioru. – mówi Witold Maziarz i dodaje: 24 miesiące dotyczy gmin, natomiast przypadku części realizowanej przez banki i WFOŚiGW jest to 18 miesięcy.

Na jaką moc instalacji należy złożyć wniosek uwzględniając ograniczenie związane z maksymalnym poziomem kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnym kosztem jednostkowym? 

Jak mówi Witold Maziarz – maksymalny koszt jest ograniczony dwoma wskaźnikami: mkasymalnym kosztem jednostkowym i maksymalnym kosztem kwalifikowanym. Program ma m.in. na celu doprowadzić do powstania dużej ilości mniejszych instalacji (typowa instalacja dla domu jednorodzinnego to 3-4 kW). Wyższe powierzchnie są dedykowane przede wszystkim do budynków wielorodzinnych, gdzie limit wynosi 300 tys. zł.

Więcej o programie Prosument przeczytasz tutaj