Log In / Sign In

Dotacje dla OZE i sytuacja prosumentów – przegląd prasy

dotacje dla oze

flickr, autor:  jana zee

Poniżej prezentujemy przegląd prasy, w którym wybraliśmy najważniejsze dla Was informacje związane ze zmieniającym się rynkiem prosumenckim.

Program mikroOZE

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej opracował program mikrodotacji i mikrokredytów dla przydomowych instalacji OZE w modelu prosumenckm. Biorąc pod uwagę sukces programu kolektorowego NFOŚiGW oraz krajowe instrumenty wsparcia, ZP FEO proponuje zainicjowanie programu dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na montaż i zakup mikroinstalacji OZE na lata 2013-2016. Pomoc obejmuje zarówno systemy pracujące wyspowo, jak i przyłączone do sieci, a także instalacje hybrydowe. Świetnie wpisuje się w okresie przejściowym do momentu pojawienia się środków unijnych z perspektywy 2014-2020. Efektem programu miałaby być instalacja 890 MW nowych mocy cieplnych i elektrycznych w mikroźródłach OZE.

Rzeczpospolita, 27.02.2015

Pożyczki w ramach programu Bocian dostępne od kwietnia

W II kwartale NFOŚiGW zaoferuje ponownie kredyty w ramach programu Bocian – do wzięcia będzie 570 mln zł. Pożyczką objąć można projekty obejmujące budowę, rozbudowę albo przebudowę instalacji OZE, a także instalacje hybrydowe i systemy magazynowania. Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Okres finansowania to 15 at, natomiast okres karencji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Pożyczka może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 40 mln złotych. Oprocentowanie to WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku.

Rzeczpospolita, 02.03.2015

Wzrost przychodów dzięki poprawce prosumenckiej

Dzięki nowym zapisom ustawy o OZE (o ile podpisze ją Prezydent), prosumenci mogą sprzedawać energię z mikroźródeł OZE po preferencyjnych stawkach. Liczy na to również Grodno, dystrybutor elektrotechniczny z NewConnect, dla którego fotowoltaika stanowi obecnie 2% przychodów. W przyszłym roku finansowym może to być nawet 5%.

Puls Biznesu, 27.02.2015

Targi ENEX o spółdzielniach i innowacjach

Jednym z ważnych zagadnień, które zostaną poruszone na Targach Enex i XIII Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii Energetyki Odnawialnej będzie temat spółdzielni energetycznych – ich tworzenia, korzyści oraz potencjalnych barier. Zaprezentowane zostaną również możliwości rozwoju OZE na podstawie nowych technologii i nowych przepisów.

Puls Biznesu, 27.02.2015

Polacy chcą energii z OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej od paru lat monitoruje sytuację na rynku energetyki prosumenckiej, włączając w to instalacje pracujące wyspowo. Obecnie na rynku jest 270 instalacji prosumenckich (moc instalacji do 40 kW), które zostały przyłączone do sieci. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, według wyliczeń IEO, na rynku funkcjonuje obecnie ponad 195 firm, ponad 140 firm zajmujących się montażem paneli, 14 fabryk paneli, a łączna zainstalowana moc to 3,5 MW (w tym 1,3 MW jest przyłączone do sieci).

Rzeczpospolita, 27.02.2015

Rozwój rynku prosumenckiego

Wprowadzenie poprawki prosumenckiej będzie sporą szansą na odmianę sytuacji inwestowania w mikroinstalacje OZE. Oznacza również efektywniejsze, dwukierunkowe wykorzystanie zasobów sieciowych bez potrzeby modernizacji i wzmocnienie sieci niskiego napięcia, co poprawi jakość i bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię. Jak pisze autor tekstu, wprowadzenie obowiązku wykorzystania wyprodukowanej w mikroźródle energii przede wszystkim na potrzeby własne i odsprzedawanie nadwyżek mogłoby sugerować, że zaproponowane stawki taryf FIT są zbyt niskie. Jednak zarówno obniżenie obciążeń administracyjnych oraz spadek kosztów technologii i wzrost cen dla odbiorców rozliczających się w taryfie G, przyniesie spore korzyści wytwórcom energii z mikroźródeł. Jak pisze autor tekstu, pozwoli to na zmniejszenie strat na dystrybucji (ok. 9-10% zapotrzebowania) i w konsekwencji może się przełożyć na zmniejszenie taryf dystrybucyjnych obejmujące wszystkich odbiorców.

Rzeczpospolita, 27.02.2015   

Jaki wpływ dopłat dla prosumentów na ceny energii?

W opinii prezesa IEO, Grzegorza Wiśniewskiego, obecnie promowane duże i nieefektywne źródła energii generują wysokie koszty. Jak mówi, przyczynia się to do strat przesyłowych, natomiast polskie sieci są słabe, a koszty przyłączenia wysokie. Poprawka prosumencka daje szansę na budowanie energetyki obywatelskiej. I owszem, może się chwilowo przyczynić do lekkiego podniesienia cen za zieloną energię. Obecnie jest to ok. 2,80 groszy za kilowatogodzinę, a w przyszłym roku ta opłata może wynieść zwiększyć się o jedną dziesiątą grosza. Jednak, jak komentuje prezes IEO, prosumenci uczestnicząc w rynku energii doprowadzą do ostatecznego obniżenia cen.

cire.pl (PAP)