Log In / Sign In

Program Prosument pełen niedopowiedzeń

Koalicja Prosumencka powstała z inicjatywy setek zaniepokojonych sytuacją na rynku OZE firm. Największe kontrowersje wzbudziło wejście w życie długo wyczekiwanego programu Prosument, a dokładniej praktyki stosowane przez BOŚ S. A. KO wystosowała w tej sprawie list otwarty do Rady Nadzorczej BOŚ S. A. oraz Zarządu BOŚ S. A.

Program Prosument, zarzuty Koalicji Prosumenckiej

Głównym zarzutem stawianym przez Koalicję Prosumencką jest deklarowanie jak możemy przeczytać na stronie NFOŚiGW: „Wnioski o zawarcie umów udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie w 2015 r. kredytów bankowych łącznie z dotacją złożył BOŚ S.A. Bank wskazał, że dysponuje placówkami bankowymi w każdym województwie do przyjmowania i obsługi wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.” podczas, gdy BOŚ zamierza wykluczyć jednostki terytorialne na terenie całej Polski realizując program Prosument jedynie przez biuro centralne w Warszawie. W takim systemie według KO całość wniosków nie będzie rozpatrywana chronologicznie. Placówki będą jedynie przesyłały je do centrali, która może wnioski preferowanej firmy rozpatrywać w pierwszej kolejności. Według doniesień Koalicji Prosumenckiej firma Solartime od 2014 roku podpisywała umowy z klientami. Sytuacja ta może sprawić, że 20 mln zł może okazać się kwotą niewystarczającą do przyjęcia wszystkich złożonych wniosków.

Kolejnym ze stawianych zarzutów jest preferowanie przez BOŚ Bank firmy Solartime w celu dystrybucji środków publicznych. Takie rozwiązanie uniemożliwi wolny dostęp podmiotów z całej branży OZE. W liście otwartym do Banku Ochrony Środowiska padło również pytanie dotyczące przekazania kontaktów telefonicznych klientów realizujących inwestycję w programie „Dotacja 45% do kolektorów” firmie Solartime z Rzeszowa. Według uzyskanych przez Koalicję Prosumencką informacji klienci uczestniczący w programie otrzymywali telefony od pracowników BOŚ, którzy proponowali spotkanie z firmą Solartime w sprawie nowego programu Prosument.

Więcej informacji dotyczących manifestu Koalicji Prosumenckiej oraz treść listu otwartego znajdziecie TUTAJ.

Sorry, the comment form is closed at this time.