Log In / Sign In

Zobacz, co działo się w minionym tygodniu

Opublikowanie przez RWE Polska studium wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki, a fotowoltaikę, jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie. Jednak najciekawszym tematem tego tygodnia jest ustawa o odnawialnych źródłach energii – zaledwie tydzień po podpisaniu przez Prezydenta, Ministerstwo Gospodarki zapowiada jej nowelizację. Tłumaczą, że zapisy, które w licznych przypadkach wymagają doprecyzowania.

Co piąty Polak może zostać prosumentem

Ze względu na znaczący potencjał trendu prosumenckiego, RWE Polska, postanowiła zbadać kim będzie polski prosument.

Środki przeznaczane na innowacje wzrosną pięciokrotnie

Na rozwój innowacyjności polskich firm w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przeznaczono 8,6 mld euro. Te pieniądze mają dostać firmy, które same zapewnią część środków na badania i rozwój.

Dlaczego od inwerterów wymagamy coraz więcej?

Rola inwerterów znacznie ewoluowała i będzie się dalej rozwijać wraz z innymi podzespołami, które będą wspomagać monitoring instalacji fotowoltaicznych. Tym bardziej, że zarządzanie danymi to coraz częściej warunek przetrwania na rynku PV.

MG zapowiada zmiany w ustawie OZE

W środę odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energetyki w czasie którego przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zaproponowali wprowadzenie zmian do ustawy OZE

Polacy mogą stracić 7 mld zł przez niewielką konkurencję na rynku energii

Zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej mogłoby doprowadzić do obniżenia rachunków o niemal 1,7 proc. do 2020 r.