Log In / Sign In

Mikroinstalacje OZE dla terenów wiejskich. Wkrótce rusza nabór wniosków!

mikroinstalacje oze

fot. Spectrum Energy Systems, flickr.com

24 marca 2015 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził zmiany w rozporządzeniu z dnia 1 kwietnia 2008 roku, które pozwolą na przyznawanie w ramach PROW 2007-2013 środków na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE.

Mikroinstalacje OZE, finansowanie

Beneficjenci programu mogą oczekiwać dotacji sięgających nawet 90% kosztów inwestycji. Rezerwa środków z działań 2007-2013 pozwoliła na wprowadzenie dodatkowej kwoty do puli dofinansowań mikroinstalacji OZE na terenach wiejskich. Budżet przeznaczony na realizację działania wynosi 22 750 000 euro.

Mikroinstalacje OZE, kto może złożyć wniosek

Beneficjentami programu są gminy o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 5 tys. Ze środków PROW możliwy będzie montaż mikroinstalacji OZE na budynkach zarządzanych przez gminy jak i domach osób fizycznych zamieszkujących podlegający jej obszar. Każda z gmin może uzyskać w ramach dofinansowania PROW maksymalnie 200 000 euro. Pomoc sięgająca 90% kosztów kwalifikowanych umożliwia również montaż instalacji produkujących energię elektryczna na potrzeby własne.

Nabór wniosków planowany jest na drugą połowę kwietnia 2015 roku. Zakończenie wydatkowania środków szacuje się na koniec września br.

 Więcej informacji dotyczących dofinansowania PROW znajdziesz TUTAJ