Log In / Sign In

Instalacja badawcza PV oparta o carporty

W katowickim Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym powstanie (jedna z najbardziej zaawansowanych) instalacja badawcza paneli fotowoltaicznych w Polsce. Jest ona realizowana w ramach innowacyjnego projektu budowy demonstracyjnej instalacji PV i stanowi element Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych. Inwestycja polega m.in. na zastosowaniu wiat solarnych, które wyprodukują prąd na użytek własny Parku.

Elektrownia na parkingu

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach to jeden z najbardziej innowacyjnych ośrodków w Polsce. Już teraz na jego terenie znajduje się m.in. budynek pasywny (obiekt o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię grzewczą), który jest przykładem zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej efektywnego zagospodarowania. Park prowadzi też działalność naukowo-badawczą. Budowana instalacja fotowoltaiczna będzie włączona do Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych i pozwoli na prowadzenie pomiarów porównawczych dla różnych lokalizacji paneli w tych samych warunkach nasłonecznienia. Nowa instalacja będzie uzupełnieniem już istniejących układów paneli. Jej założeniem jest montaż paneli na dachach i fasadach 2 kolejnych budynków Parku oraz budowa tzw. wiat solarnych (carportów), przy już wybudowanych obiektach. – Wiaty solarne to ekonomiczne i innowacyjne rozwiązanie przyjazne środowisku, które w zależności od wyposażenia może działać nie tylko jako elektrownia, ale również jako wiata garażowa. Niezależnie od pory roku eliminują potrzebę istnienia tradycyjnego źródła zasilania w energię elektryczną, wykorzystują wolną powierzchnię dachową oraz wolną powierzchnię parkingową – mówi Piotr Targański, ekspert w zakresie kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznych w firmie Opeus Energia. Jak tego dokonać?

Instalacja badawcza

Instalacja w Katowicach różnić się będzie od tradycyjnych farm fotowoltaicznych przede wszystkim zastosowaniem nowych rozwiązań. Panele PV mają być zbudowane w technologiach polikrystalicznej i monokrystalicznej, a ich moc wyniesie 250, 255, 260 oraz 265 KWp. W wybranych modułach instalacji umieszczone zostaną czujniki temperatury, których zadaniem będzie zbieranie danych dla celów badawczych i porównawczych. – Elementy pomiarowe muszą być umieszczone w procesie produkcji bezpośrednio pod krzemem, żeby zmierzyć jego temperaturę, a nie innych elementów budowy modułów takich jak folia czy izolator. Aby zminimalizować ryzyko zaistnienia błędów pomiarowych, konieczne jest użycie paneli od tylko jednego producenta, który zajmie się ich kompleksowym wykonaniem – mówi Piotr Targański z Opeus Energia. Efektywniejsze wykorzystanie paneli fotowoltaicznych zwiększy też wybudowanie instalacji na trackerach dwuosiowych. Ich przewaga nad jedną osią to przede wszystkim większa produkcja energii. Aby zmaksymalizować zyski należy pod odpowiednim kątem zamontować panele na konstrukcji. W Polsce wynosi on najczęściej 35⁰ i przy konstrukcji stałej zapewni optymalny poziom pozyskiwania energii słonecznej. Część instalacji oparta na trackerach dwuosiowych będzie podążać za słońcem zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej, co zagwarantuje prostopadłe ustawienie paneli w stosunku do kąta padania światła słonecznego.

Wymierne korzyści

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania przy inwestowaniu w odnawialne źródła energii nie jest już dziś wyzwaniem, a propozycji na rynku jest wiele. Poza aspektem ekologicznym istotne jest, aby inwestycja w OZE pozwoliła m.in. obniżyć koszty prądu, a nawet stać się samowystarczalnym w jego zaopatrzenie. Tak będzie w przypadku katowickiego Parku Naukowo-Technologicznego, który dzięki inwestycji w panele PV planuje produkować prąd na użytek własny. Stara się również szukać zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń i już istniejące obiekty. – Instalacja została zaprojektowana tak, aby możliwe było zdalne sterowanie całym systemem zarządzania energią. Kluczowe jest tutaj zintegrowanie jej z istniejącym BMS (systemem automatyki budynkowej), a oddana w przyszłości do użytku inwestycja uzupełni zastosowane w Parku technologie wykorzystujące energię z OZE – mówi dr Stanisław Grygierczyk, z Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach. – Demonstracyjna instalacja fotowoltaiczna będzie symulowała fragment organizmu urbanistycznego z zainstalowanymi kilkunastoma małymi źródłami mocy. Takie rozwiązanie da realne możliwości prowadzenia badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i prowadzenia szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej i elektroenergetyki – dodaje doktor Grygierczyk. Przy szybkim rozwoju rynku fotowoltaiki oraz nowych technologii kwestią czasu będzie użycie takich rozwiązań na szerszą skalę. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, a także pomaga inwestorom stać się samowystarczalnymi. Ta pierwsza w Polsce tak duża badawcza instalacja fotowoltaiczna może zatem stać się motorem działań zwiększającym nie tylko zainteresowanie kwestiami produkcji własnej energii, ale i większym popytem na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Informacje dodatkowe

Budowana instalacja badawcza będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” oraz zadania rozszerzającego pn. Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.”