Log In / Sign In

10 MW mikroinstalacji w ramach PROW

PROW

fot. 100ee-Regionen, flickr.com

W ramach PROW  (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 121 gmin otrzymało dotacje w większości na poziomie 90% na montaż mikroinstalacji OZE. Analizując poszczególne postępowania przetargowe wśród instalacji prosumenckich największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które będą realizowane w prawie 90 spośród 121 gmin, otrzymujących wsparcie.

Dotacje z PROW

Kilka gmin zainwestuje w instalacje hybrydowe – jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą  elektrownią wiatrową. Większość instalacji hybrydowych to fotowoltaika z pompami ciepła. Kilka gmin wnioskowało o dofinansowanie inwestycji zarówno w pompy ciepła, kolektory słoneczne i fotowoltaikę – każda technologia z przeznaczeniem na inny typ budynku.

W nieco ponad 20 gminach wybrano tylko kolektory słoneczne, a jedynie w trzech gminach wnioskowano wyłącznie o dofinansowanie do pomp ciepła.

Analizując szczegóły postępowań przetargowych oceniono, że łączna moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wynosi ok. 10 MW. W większości inwestycje muszą być zakończone do 30 września. W nielicznych przypadkach termin ukończenia prac jest przesunięty na początek października. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV zawraca uwagę, że w wielu przypadkach postępowania przetargowe zostaną zakończone najwcześniej w połowie września, co daje na realizacje zadania zaledwie 2-3 tygodnie.  Inną problematyczną kwestią, na którą zwraca uwagę Stowarzyszenie Polska PV są wymagania, stawiane urządzeniom w poszczególnych postępowaniach przetargowych. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej interweniowało już w tej sprawie. Analizując postępowania przetargowe w ramach PROW Stowarzyszenie wielokrotnie spotkało się z podejrzanymi zapisami, które bardzo szczegółowo specyfikowały nieistotne wymagania w zakresie urządzeń ograniczając konkurencję szczególnie w zakresie wyboru falowników i modułów. Zdaniem Stowarzyszenia takie formułowanie zapisów może być naruszeniem art. 7 ust. 1 PZP.

Błędy formalne i krótki czas realizacji

Przyjmując cenę zainstalowanego kWp instalacji na poziomie 5500 – 5800 zł/kW wartość zrealizowanych inwestycji w zakresie instalacji PV może zbliżyć się do 60 mln zł. Pochłoną one, więc połowę budżetu przeznaczonego na planowane instalacje. Dokonując analizy kosztowej postępowań przetargowych Stowarzyszenie Polska PV zauważyło, że wartości ofertowe za wykonanie instalacji są od 10 – 30% niższe od kosztorysów.

W ocenie Stowarzyszenia SBF Polska PV kumulacja przetargów, błędy formalne oraz krótki czas realizacji mogą spowodować, że nawet w przypadku 30% projektów występuje realne zagrożenie dla realizacji zadania.


Przypominamy również o I Kongresie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, który odbędzie się 23 września 2015 r. Razem stwórzmy warunki do rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce! Jesteśmy dla branży! Walczymy o słoneczne jutro!

Zarejestruj się już dziś: www.polskapv.pl/index.php/kongres